VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Catalogus Anders organiseren als oplossing voor het lerarentekort?

maandag 10 september 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

De VO-raad bemerkt binnen de vo-sector veel enthousiasme voor ‘anders organiseren’, het anders nadenken over de onderwijsorganisatie in de school. Er gebeurt al veel in de sector op dit vlak, van kleine pilots tot grote veranderingen. Om scholen die hier (verder) mee aan de slag willen te inspireren, heeft de VO-raad een breed spectrum aan praktijkvoorbeelden gebundeld in de catalogus Anders organiseren als oplossing voor het lerarentekort?

In de catalogus komen voorbeelden aan bod van scholen die het onderwijs anders hebben ingericht; waarbij de leraar bijvoorbeeld een andere rol vervult naast het klassikaal lesgeven, leraren meer samenwerken, klassen of vakken worden samengevoegd, ander personeel wordt ingezet, wordt samengewerkt met de omgeving en/of leerlingen op een andere manier leren.

Aanleiding voor het anders organiseren is onder meer het lerarentekort. Dit dwingt de vo-sector op een andere manier naar het onderwijs en de organisatie daarvan te kijken. Toekomstbestendig onderwijs, flexibiliteit en een aantrekkelijk lerarenberoep kunnen helpen het hoofd te bieden aan het lerarentekort, naast het vergroten van de mogelijkheden om meer leraren op te leiden. Ook los van het lerarentekort kan anders organiseren een impuls zijn voor de continue ontwikkeling van scholen en voor het verder versterken van de kwaliteit van het onderwijs. Het kan bijvoorbeeld helpen om gevolgen van leerlingdaling het hoofd te bieden of om een impuls te geven aan maatwerk voor leerlingen.

Randvoorwaarden
Belangrijke randvoorwaarden voor het anders kunnen organiseren van het onderwijs zijn flexibilisering, strategisch personeelsbeleid, de inzet van ICT en ontwikkeltijd om leraren de ruimte te kunnen geven zichzelf en het onderwijs te ontwikkelen. Daarnaast zijn het benutten van de ruimte in de wet onderwijstijd en de samenwerking met andere (onderwijs)partijen in de regio belangrijke factoren voor succes.