VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Docenten via platform betrokken bij beleid

Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Afgelopen schooljaar was het platform in de opbouwfase. Belangrijk leerpunt was het goed afbakenen van onderwerpen en de wijze waarop die in het platform besproken worden. Verder bleek hoe belangrijk het is te waken over de hoofdlijnen en de toon van de discussie.  

Helder formuleren met welk doel onderwerpen worden ingebracht in het platform en dit doel bewaken, was het voornaamste leerpunt van afgelopen jaar. “Je moet scherp blijven”, zegt Van Noort. “De discussies hebben de neiging uit te waaieren en voor je het weet, praat je over het kapotte kopieerapparaat. Daarom hebben we nu een format voor de inbreng van onderwerpen. Wat is je doel? Wil je standpunten, reacties of meningen horen, expertise uitwisselen of informeren? Wat wil je bereiken? Als dat bereikt is, kunnen we de discussie afsluiten. Door zo te stroomlijnen, is de opbrengst groter. Dat leren we met elkaar.”  

Nuchter en professioneel
“Het is belangrijk het platform professioneel vorm te geven, zodat je een positieve uitkomst krijgt”, vertelt Van Noort verder. “Daarom zijn we erg bezig geweest met de toon waarop we praten. Vaak gaat het over kwesties die collega’s aan het hart gaan, maar het platform is geen plek om het MT ter verantwoording te roepen.” Voorafgaand aan een overleg gaat hij vaak even praten met betrokken docenten. “Dat doe ik om emoties uit de lucht halen, te zorgen dat het gesprek tijdens het platform feitelijk blijft. Want dat is ons streven, om feitelijk, nuchter en professioneel met elkaar te praten. Die toon ontwikkel je met elkaar. Daarom werken we met vaste deelnemers en hebben we ook vervanging afgeschaft. Vervangers of toeschouwers hebben een andere invloed op de sfeer.” Het is een groeiproces benadrukt Van Noort, maar de moeite loont. “Bijzonder is het vertrouwen en de ruimte die wij als docenten krijgen. Door het platform kun je als docent erop vertrouwen dat je op de hoogte bent en mee kunt praten. Dat brengt mensen dichter bij elkaar en zaken kunnen een positieve draai krijgen. Dan blijft het niet bij klagen alleen, maar volgt ook het doen.”   

Daadwerkelijk betrokken
“In het begin dacht ik wel: levert dit de maximale energie op”, zegt directeur Snoek. “Mijn antwoord is ‘ja, om dat je over de juiste zaken praat’. Dat gaat op een open en constructieve manier. Door het platform weet ik heel stellig hoe over bepaalde onderwerpen wordt gedacht.” Daarbij is Snoek ervan overtuigd dat docenten door het platform daadwerkelijk meer betrokken zijn bij beleid. “In een school is veel creativiteit, dan loop je het risico dat veel ballonnetjes worden opgelaten, nu eens deze en het volgend jaar weer nieuwe. Ons jaarplan is mede door de betrokkenheid van docenten via het platform tot stand gekomen. Zo wordt het gedragen in de school en dan spreekt het vanzelf dat je daar logisch op doorgaat. Met elkaar bekijk je vervolgens welke thema’s je verder wilt verdiepen.” 

Docenten via platform betrokken bij beleid