VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Docenten via platform betrokken bij beleid

maandag 11 november 2013 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Veel scholen zoeken naar een vorm om docenten meer te betrekken bij onderwijskundige zaken. Hoe dat daadwerkelijk te organiseren? Op OSG West-Friesland in Hoorn is een personeelsplatform opgericht. Het platform bespreekt onderwijskundige zaken die alle leerlingen aangaan. Zo geeft het management personeelsleden meer inzicht in beleidsmatige beslissingen en maakt tegelijkertijd beter gebruik van hun expertise.

Peter Snoek, locatiedirecteur van OSG West-Friesland, schetst de visie en overtuiging van waaruit het personeelsplatform is ontstaan. “Als je wilt dat docenten invloed hebben op het onderwijs, zoals dat ook in het professioneel statuut staat, moeten zij ook maximale invloed hebben op onderwijsontwikkeling”, zegt hij. “De crux is dan of je taken en verantwoordelijkheden werkelijk op een lager niveau durft te leggen. In feite geef je zo een invulling aan de professionele ruimte.”
OSG West-Friesland deelde LD-docenten schoolbrede ontwikkeltaken toe en ze kregen begeleiding en scholing om die te kunnen doen. Docenten formeren zelf de werkgroep waarmee ze toewerken naar gestelde doelen. Leidinggevenden faciliteren en monitoren, signaleren samenhang en overlap.

Podium
Deze LD-docenten bespraken met de directie ook hoe de algemene betrokkenheid bij het onderwijsbeleid verbeterd kon worden. Zo ontstond het idee voor het personeelsplatform, waarin docenten daadwerkelijk kunnen meedenken over onderwijskundige zaken die alle leerlingen aangaan. “Als docenten wilden we erop kunnen vertrouwen dat we continu op de hoogte waren van beleidskeuzes en de achtergronden daarvan”, zegt Gijs van Noort, docent tekenen en voorzitter van het platform. “Het platform geeft docenten consequent een podium om op onderwijskundig vlak onderwerpen in te brengen of erover te adviseren. Het is tweerichtingsverkeer, dat is essentieel.”

Lacune
Michael Idema, die namens OSG West-Friesland zitting heeft in en voorzitter is van de mr van het Atlas College, juicht het toe dat de directie het personeelsplatform mogelijk heeft gemaakt. “Bij gebrek aan locatie-mr was onduidelijk waar docenten met hun opmerkingen en ideeën op onderwijskundig gebied terecht konden. Meepraten via het platform is niet hetzelfde als medezeggenschap, maar docenten hebben zo wel hun inbreng. Op veel scholen zet het management de beleidslijnen uit, die docenten dan volgen. Via het platform heb je de mogelijkheid zelf mee te denken en word je als professional serieus genomen. Door deze werkwijze ontstaat een wij-gevoel ”.

  • Afspraken platform op één A4
    Gedurende een schooljaar heeft een commissie vragen onderzocht als: wat is het doel van het platform, wie betrekken we erbij, wat bespreken we daar en hoe. Uiteindelijk nemen de afspraken over de werkwijze nauwelijks meer dan één A4 in beslag. Lees verder
  • Ontwikkeling platform: leren met elkaar
    Afgelopen schooljaar was het platform in de opbouwfase. Belangrijk leerpunt was het goed afbakenen van onderwerpen en de wijze waarop die in het platform besproken worden. Verder bleek hoe belangrijk het is te waken over de hoofdlijnen en de toon van de discussie.
    Lees verder

OSG West-Friesland
135 personeelsleden
1340 leerlingen
vmbo-t, havo, vwo en gymnasium
onderdeel van Stichting Atlas College, die bestaat uit de scholen Newton, Copernicus, Triade, De Dijk en OSG West-Friesland