VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Een professioneel statuut dat door iedereen wordt gedragen

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Het is een commitment naar en met elkaar

Het is belangrijk dat er in augustus een “product” ligt – het professioneel statuut. Maar het proces ernaar toe is zeker zo interessant. “Je bent met elkaar in gesprek over professionalisering en eigenaarschap van het onderwijs”, zegt Maarten Schoon. “Het product is een resultaat, maar ook een tussenstap in het proces. Want dat proces gaat door.”

Docenten vullen in het statuut hun pedagogische en didactische ruimte in en maken met elkaar afspraken over de aanpak. Schoon: “Je creëert een gemeenschappelijke taal met elkaar binnen de school als professionele gemeenschap. Het is een commitment naar en met elkaar.”“Binnen nu en een maand starten we met het echte opstellen van het professioneel statuut”, zegt Quincy Angelista. “De normale werkzaamheden gaan gewoon door, dus we moeten wel de tijd krijgen om het uit te schrijven.”  

Ambassadeur
Voion ondersteunt tien pilotscholen of –besturen met een tegemoetkoming in de kosten om een professioneel statuut op te stellen. Dat is prettig, vindt Schoon, “hoewel we het zonder subsidie natuurlijk ook wel hadden gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat pilotscholen daarmee een ambassadeursrol krijgen. Door een inkijkje te geven in hoe het proces verloopt en eventuele producten te delen.

Maatschappelijke verantwoording
“Ik zou als ambassadeursschool het belang van het professioneel statuut willen onderstrepen. Het lijkt een wat instrumenteel, juridisch proces. Maar dat is een wat karig uitgangspunt. Scholen en besturen zouden de ontwikkeling van het professioneel statuut door docenten moeten initiëren en faciliteren. Ik vind dat we als sector moeten laten zien wat we doen. Maatschappelijke verantwoording, daar hoort dit ook bij. In andere sectoren is dat vaak normaal, maar in het onderwijs nog niet.”