VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Een professioneel statuut dat door iedereen wordt gedragen

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Professioneel statuut past bij ontwikkeling nieuw schoolplan

Behalve dat het professioneel statuut er moet komen, past het gesprek erover ook in de visie van de school. Er is een schoolplan dat onder andere tot doel heeft een professionele organisatie te zijn waar uitdagend onderwijs wordt gegeven.  

De looptijd van het schoolplan is vier jaar. “In het begin stellen we een aantal doelen: waar willen we in 2020 staan? Dat is je stip op de horizon”, vertelt Maarten Schoon. Een van die doelstellingen is professionalisering  ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. “Daar past het professioneel statuut prima in.

Van centraal naar decentraal
“We komen uit een sterk centraal georganiseerde scholengroep. We willen naar een andere besturingsfilosofie die meer van onderop komt. Daarom gaan we onze scholen meer profileren als afzonderlijke scholen. We hebben nu één MR voor de hele scholengroep. Maar we gaan in de scholen deelraden maken zodat de zeggenschap lager in de organisatie komt te liggen. Dat geldt ook binnen de scholen zelf, waar de teams en de vaksecties meer invloed krijgen.”

Iets van onszelf
Daarvoor is een aantal randvoorwaarden nodig, zoals bevoegdheden, verantwoordelijkheden en medezeggenschap in de scholen leggen in plaats van bovenschools. “Dat geldt ook voor het professioneel statuut, waar de docenten opnieuw eigenaar worden van het onderwijs”, aldus Schoon. “Het professioneel statuut past bij ons in de kanteling van de organisatie van oud naar nieuw. En je vergroot de betrokkenheid van de mensen bij onze doelstellingen en het primaire proces van goed onderwijs geven.”   “Iedereen beseft dat het iets van onszelf is”, concludeert Angelista. “Dit creëert nog meer het gevoel van bottom-up: wij kunnen zelf iets neerzetten. Mooier kan bijna niet.”