VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Een stapsgewijze aanpak als opmaat voor het professioneel statuut

Onderwijsarbeidsmarkt

De docent krijgt alle ruimte mits hij binnen de afgesproken kaders blijft

Het is niet de eerste keer dat Stichting Werkkring zich buigt over de professionele ruimte van docenten. “Want daar gaat het professioneel statuut ook over”, zegt Dijkstra. Een aantal jaren geleden heeft de stichting samen met Voion de Kijkwijzer professionele ruimte ontwikkeld.

“We hebben een werkdrukonderzoek gedaan bij al onze scholen”, vertelt Dijkstra. Daaruit bleek dat werkdruk niet wordt veroorzaakt door een te groot takenpakket, maar dat het gaat om hoe docenten werkdruk beleven. Docenten voelen bijvoorbeeld te weinig eigenaarschap, of er is een te grote regelcultuur, een gebrekkige communicatie et cetera.

Dialoog
Met hulp van een extern deskundige is toen eerst een analyse gemaakt: “Over welk probleem hebben we het? Welke beelden hebben we daarbij? Spreken we met elkaar dezelfde taal? Dat wilden we eerst helder krijgen. Vervolgens hebben we gekeken hoe het samenwerkingsverband scholen kan helpen daarover een dialoog op gang te brengen met de medewerkers.”De opzet van het professioneel statuut gaat op dezelfde manier. Dijkstra: “Hoe analyseren wij het vraagstuk van het professioneel statuut? Waarom een professioneel statuut en wat zou dat moeten inhouden? Dan is de vraag welke aanpak ervoor zorgt dat scholen het gesprek daarover gefaseerd en stapsgewijs voeren. Zodat elke school tot zijn eigen schoolspecifieke professioneel statuut komt.

Grenzen van het speelveld
“Wat we in ieder geval niet willen, is dat het professioneel statuut een juridisch document wordt waarin is vastgelegd wat tot de bevoegdheid van docenten hoort. Wij draaien het juist om: de docent heeft alle professionele ruimte mits hij blijft binnen de kaders en randvoorwaarden die we gezamenlijk hebben geformuleerd. De docent handelt binnen de grenzen van dat speelveld.”

Tips: 
  • denk er goed over na
  • doe het op je eigen manier en doe het goed
  • probeer niet anderen te kopiëren
  • maar maak wel gebruik van leerervaringen van anderen
Andere scholen mogen gebruikmaken van documenten van Stichting Werkkring, zoals de Kijkwijzer professionele ruimte. Voor vragen kunnen scholen of docenten contact opnemen met Arjan Dijkstra: adijkstra@werkkring.nl