VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Een stapsgewijze aanpak als opmaat voor het professioneel statuut

Onderwijsarbeidsmarkt

Scholen krijgen meer eigenheid door het professioneel statuut

Op de vestiging van CSG Jan Arentsz in Langedijk denken ze al langer na over hun visie op onderwijs en gaan ze uit van een aantal leidende principes. Daar praten ze in het team regelmatig over. De eerste stap van de routekaart voor het professioneel statuut sluit daar mooi op aan. Daarom doet de school graag mee aan de pilot van Stichting Werkkring.

Bevorder zelfbewustzijn
Jan Arentsz Langedijk is een kleine school voor vmbo gl/tl en de onderbouw van havo/atheneum en heeft een missie. “We willen het zelfbewustzijn van leerlingen versterken”, vertelt vestigingsdirecteur Cees Bood. “Daarvoor gebruiken we persoonlijkheid bevorderende programma’s, sport en cultuur. Dit gemeenschappelijke doel heeft docenten bewuster gemaakt van hun werk en hoe zij leerlingen aansturen. Goed docentschap vraagt ook om bepaald gedrag. Daarover is binnen de school een aantal zogenoemde leidende principes afgesproken.

Wacht niet tot iets overwaait
Bood: “Het eerste leidende principe is ‘houd de emmer leeg’. Dat wil zeggen dat je problemen of andere zaken direct oppakt en niet wacht tot iets overwaait. Bijvoorbeeld een ouder die vragen heeft, zo snel mogelijk antwoord geven. Het tweede is ‘stel je oordeel uit’. Je hoort iets, maar daar hoef je niet direct een mening over te hebben. Kijk eerst of je het van verschillende kanten kan belichten.

Stel je oordeel uit
“We praten al vaker in een team over hoe deze leidende principes ons helpen. De eerste stap van de routekaart kan daarom mooie gesprekken opleveren: geloven we nog steeds in de leidende principes? Die eerste stap is cruciaal. Soms maak je afspraken waar niet iedereen zich aan houdt. Dus is het belangrijk daarover te blijven nadenken. We gaan dit voorbereiden met een van de teamleiders en een groepje docenten, om het daarna met alle docenten en het ondersteunend personeel te bespreken. “Door te werken aan een professioneel statuut wordt duidelijk wat de cultuur van de school is, waar een school naartoe gaat en welke speelruimte een docent krijgt. Scholen krijgen misschien meer kleur op de wangen, meer eigenheid door het professioneel statuut.”