VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Halverwege: duurzaam inzetbaar in de 2e helft van je loopbaan

Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Train-de-trainer

Via zijn projecten wil Platform Rijnstreek duurzaam bouwen aan het personeelsbeleid van de scholen in de regio. Met betrekking tot project Halverwege kan dat bij uitstek door scholen in staat te stellen deze training (uiteindelijk) zelfstandig te verzorgen. Vandaar de toevoeging van het train-de-trainer-programma.  

“Naast de trainingen die we over twaalf scholen uitrollen, rekruteren we per school uit elke groep deelnemers twee toekomstige trainers om het opleidingsprogramma voor trainers te volgen”, vertelt Liesbeth Bloeme, programmamanager van Platform Rijnstreek. “Om dat programma te volgen moet je wel eerst zelf deelnemer aan Halverwege geweest zijn. Die ervaringen worden namelijk meegenomen in het opleidingsprogramma.”  

Zelfstandig aan de slag
Het train-de-trainer-programma duurt een halfjaar. Na afloop zijn de deelnemers in staat om met een junior-status een eigen, tweede groep binnen de school zelfstandig een training ‘Halverwege’ te kunnen aanbieden. De eerste keer zit er altijd nog een ervaren senior-trainer van ons bij. Het jaar daarop gaan de opgeleide trainers zelfstandig aan de slag.” Een van de scholen waar dat al het geval is, is het Fioretti College (Lisse & Hillegom). Liesbeth Bloeme: “Eerst heeft daar een groep docenten de training Halverwege gevolgd en daarvan hebben uiteindelijk twee dames het train-de-trainer traject gedaan. Zij draaien nu zelf op hun eigen school een tweede groep..”  

Fantastisch
Als rector van De Goudse Waarden weet Jos Berg wat het is om in de organisatie collega’s te hebben die andere collega’s een training kunnen aanbieden: “Voor mij als schoolleider is dat fantastisch. Niet alleen omdat het financieel aantrekkelijk is, maar ook omdat ik er zeker van kan zijn dat de trainers de taal en cultuur van de school kennen en uitdragen. En misschien nog wel het meest omdat het de schoolleiding een heel concreet middel in handen geeft om duurzaam te bouwen aan professionalisering van de organisatie en de mensen die er deel van uitmaken.”  

Masterclass
Het is niet de bedoeling dat trainers in de toekomst een eigen kleur of invulling aan Halverwege gaan geven, vertelt Liesbeth Bloeme: “Dan loop je het risico dat het zijn doelen niet bereikt, en we ervaren dat dat nu met Halverwege juist wel lukt. Daarom willen we ervoor blijven zorgen dat het gedachtegoed van Halverwege altijd in een bepaald kader wordt aangeboden.” Het bewaken van de effectiviteit van de training is voor het Platform een van de drijfveren geweest om samen met de Universiteit van Utrecht een specifieke masterclass te ontwikkelen. Liesbeth Bloeme: “Zo blijven de opgeleide trainers van Halverwege via intervisie up-to-date en kunnen ze ook in de toekomst scherp in hun trainersrol blijven staan.”  

Halverwege: duurzaam inzetbaar in de 2e helft van je loopbaan