VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Het docententekort in de technische beroepsgerichte profielen vmbo: een driedubbele uitdaging

vrijdag 8 januari 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Docenten gezocht voor Sterk Techniekonderwijs
Magazine: De Nieuwe Meso
Datum: december 2020 | nummer 4

Het docententekort in de techniek, een van de aanleidingen voor het programma Sterk Techniekonderwijs (STO), wordt steeds pregnanter. Het STO-programma biedt vmbo-scholen middelen om samen met mbo, bedrijfsleven en andere regio­nale partners duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs te realiseren. Hiervoor zijn tot dusverre 77 regio’s gevormd die elk een eigen plan gemaakt hebben om deze doelen te bereiken. Dit artikel schetst, op basis van die plannen (Van den Berg et al., 2020), hoe STO-regio’s het lerarentekort voor de tech­nische vakken willen gaan aanpakken en welke knelpunten er lijken te ontstaan.

Bekijk het artikel 'Docenten gezocht voor Sterk Techniekonderwijs'.