VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Het professioneel statuut is een levend document

dinsdag 6 februari 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Op het Roelof van Echten College in Hoogeveen wordt al langer nagedacht over wat een professionele docent is en welke taakopvatting daarbij hoort. Wiskundedocent Egbert-jan Jonker vindt het belangrijk om binnen de school te discussiëren over “wat je mag verwachten van zo’n docent en welke professionele ruimte daarbij hoort”. Dat er nu ook een professioneel statuut moet komen, is een mooi aanknopingspunt voor die discussie.

Aan het einde van dit schooljaar moet elke school beschikken over een professioneel statuut. Daarin worden afspraken gemaakt tussen schoolbestuur en docenten over de professionele ruimte van leraren en hun zeggenschap over het onderwijs. Het professioneel statuut is een onderdeel van de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister.

Waardevolle discussie
Behalve wiskundedocent is Jonker ook ‘kartrekker’ van het professioneel statuut. Hij neemt deel aan een werkgroep die gelieerd is aan het lectoraat professionele onderwijsorganisatie van Stenden. Algemeen bestuurder van het Roelof van Echten College, Albert Weishaupt is daar lector. Die werkgroep, waar ook docenten van andere scholen in zitten, begon twee jaar geleden en richt zich nu vooral op het professioneel statuut. “Afgelopen jaar hebben we met de werkgroep nagedacht over wat een professionele docent is, wat je van een professioneel team mag verwachten en welk leiderschap daarbij hoort. In die volgorde. We vonden het waardevol om die discussie ook in onze eigen school te voeren, mede met oog op het professioneel statuut.

Discussie
“Als werkgroep hebben we al voorwerk gedaan en met collega docenten gesproken over deze onderwerpen. We hebben onze bevindingen vastgelegd en die willen we voorleggen aan de andere docenten. De discussie kan dan bijvoorbeeld gaan over of je vindt dat de leeftijd van een docent van invloed is op zijn professionaliteit, of dat iemand zonder bevoegdheid een professionele docent kan zijn.”

Proces belangrijk
Binnenkort organiseert Jonker de eerste bijeenkomst met een aantal docenten. Al het lesgevend personeel van de mavo/havo/vwo-locatie waar Jonker werkt – zo’n 80 mensen – is uitgenodigd. Jonker verwacht dat er zo’n 10 zullen komen. “We zullen kort brainstormen over wat wij onder een professionele docent verstaan. Dat zetten we direct op papier. Daaruit volgen stellingen, waarover we verder discussiëren. Zo scherpen we het beeld van de professionele docent aan. Ook deze discussie zetten we direct op papier met als doel een document waar de deelnemers aan de discussie zich in herkennen.” En dat document wordt verspreid onder de andere collega’s.Vervolgens worden de leidinggevenden erbij betrokken. “We willen laten zien dat het statuut echt iets van de docenten zelf is. De term ‘statuut’ lijkt een vaststaand iets, maar het is eerder een document dat je elk jaar moet nalopen en eventueel bijstellen. Op 1 augustus zal er zeker een professioneel statuut liggen, maar toch zie ik het meer als document om een gesprek over te blijven voeren. Als je het ‘af’ verklaart is dat de dood van het document. Het proces is belangrijker dan wat er uiteindelijk komt te liggen.”

Tips van het Roelof van Echten College:
Hoe organiseer je een gesprek over het professioneel statuut?

  1. Zorg ervoor dat iemand die lesgeeft het initiatief neemt.
  2. Voor de effectiviteit van discussie is het handig als de organisator zelf al duidelijke onderwerpen voor de discussie op het oog heeft.
  3. Zoom niet te veel in op formele terminologie. Het gaat om de gedachte erachter.
  4. Nodig specifiek collega’s uit die mee willen denken. Dan gaat balletje daarna vanzelf rollen.
  5. Laat zien dat hun inzet wordt gewaardeerd, Bijvoorbeeld door het inhoudelijk resultaat direct vast te leggen in een document.
  6. Blijf dicht bij je eigen schoolcultuur.  


Lees verder:

Voor vragen kunnen scholen of docenten contact opnemen met:

Gerelateerde onderwerpen