VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Het professioneel statuut is een levend document

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Samen werken aan goed onderwijs

Eerst voeren de docenten gesprekken over de invulling van het professioneel statuut. Daarna worden de leidinggevenden erbij betrokken. Docenten en schoolleiding zijn uiteindelijk samen verantwoordelijk voor het resultaat.

Het professioneel statuut staat op het Roelof van Echten College niet op zich. “We zijn op alle fronten bezig met professionaliteit”, vertelt Lineke de Vries, bestuursadviseur voor onderwijs en onderwijsorganisatie op deze school en onderzoeker bij het lectoraat professionele onderwijsorganisatie van Stenden. “Het woord dialoog is binnen onze instelling daarbij belangrijk. We ontwikkelen gezamenlijk ideeën over wat goed onderwijs is en zijn daar gezamenlijk voor verantwoordelijk. We willen geen hiërarchische structuur met een leidinggevende die beslist of jij een professional bent of niet.”

Afstemming
Het Roelof van Echten college is een platte organisatie en kent een bijzondere structuur. De school met ruim 2000 leerlingen en 325 man personeel heeft één algemeen bestuurder, één onderwijsinhoudelijk schoolleider en één schoolleider bedrijfsvoering. Er zijn twee locaties, één voor praktijkonderwijs en vmbo en één voor mavo/havo/vwo. De school is ingedeeld in zogenoemde vakkenclusters en daarnaast zijn er afdelingen voor de leerlingenzorg. Leidinggevenden van deze clusters en afdelingen zijn zelf ook docent. De afstemming tussen docenten en schoolleiding over het professioneel statuut zal dan ook redelijk natuurlijk verlopen, verwacht Egbert-jan Jonker.

Ervaringen delen
Het gesprek op gang brengen over het professioneel statuut met collega’s kan best omvangrijk zijn, merkt Jonker. Het is daarom prettig om ervaringen met anderen uit te kunnen wisselen. Dat gebeurt nu al met collega’s van andere scholen in de werkgroep van het lectoraat. Maar het is ook een reden om mee te doen met de pilot, zegt De Vries. Voion ondersteunt tien pilotscholen of –besturen met een tegemoetkoming in de kosten om tot een gedragen professioneel statuut te komen. “Als we het traject in kaart hebben gebracht hoe je tot zo’n gezamenlijk document kunt komen, dan delen we dat graag met collega-scholen”, vult Jonker aan. En de subsidie die het Roelof van Echten College als pilotschool daarvoor krijgt, helpt om dit traject te faciliteren.

Voor vragen kunnen scholen of docenten contact opnemen met: