VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Het professioneel statuut is een levend document

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

'Als we dit belangrijk vinden, moeten we er ruimte voor maken'

Docenten kunnen het professioneel statuut ervaren als iets dat van bovenaf wordt opgelegd. Maar er ligt een kans om op een goede manier een gesprek te voeren over professionaliteit. Egbert-jan Jonker zet zich hiervoor in omdat hij het als docent een belangrijk onderwerp vindt. Hij adviseert andere scholen dan ook iemand die lesgeeft het voortouw te laten nemen voor gesprekken over het statuut.

“Ik merk dat collega’s dit heel ver van hen af vinden staan”, vertelt Jonker. “Maar als je met concrete voorbeelden komt die van toepassing zijn op het professioneel statuut, dan gaat het wel meer leven. Het gaat om wat er in de klas gebeurt.“Een voorbeeld: iedereen is het erover eens dat de schooldirectie verantwoordelijk is voor de financiën. Maar als de directie een vakgroep of docent vraagt om te kijken naar een goedkopere lesmethode, dan zal dat weerstand oproepen. De verantwoordelijkheid van de een heeft invloed op het dagelijks functioneren van de ander. Daar moet je het over hebben.

Verantwoordelijkheid
“Hoe past dat in een professioneel statuut? Door de professionele ruimte van eenieder vast te leggen. Vinden we dat de docent een eigen lesmethode kan kiezen of zitten daar voorwaarden aan? Als de financiële verantwoordelijkheid bij de directie ligt, kun je van de professionele docent verwachten dat hij zich daarnaar voegt.”

Iedereen is altijd druk
Het is niet makkelijk om zo veel mogelijk docenten bij dit proces te betrekken. Iedereen is altijd druk. Maar Jonker vindt dat er ergens keuzes moeten worden gemaakt. “Als we het professioneel statuut belangrijk vinden, zal er ruimte moeten worden gemaakt. Misschien komt er eens een les te vervallen. Dat is een afweging die je moet maken. Je moet het wel faciliteren. Als je niet oppast, sneeuwt het onder in de dagelijkse gang van zaken.”