VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Het standaard arbobeleid voorbij

Veilig en vitaal werken

Stelregel van CSG Liudger is, dat goed geschoolde mensen bij calamiteiten meteen moeten kunnen handelen. De scholengemeenschap steekt daarom veel geld en tijd in scholing.

Klaver: “Door in de breedte scholing aan te bieden - EHBO, cursussen voor veiligheid, gezondheid en milieu, brandpreventie - zijn we goed voorbereid op calamiteiten én kunnen preventief optreden.” En bij preventie speelt communicatie een belangrijker rol.

“Accent ligt bij ons op het zelf kunnen doen”, zegt Klaver. Ooit was een EHBO-diploma alleen verplichte kost voor conciërges en gymleraren. Om ook op rustige vrijdagmiddagen EHBO’ers beschikbaar te hebben, zijn nieuwe mensen opgeleid. “Dat prikkelt dan weer andere collega’s, die de noodzaak van goede preventie gaan inzien en zich zelf melden voor scholing. Zo werkt het ook met de ontruimingsoefeningen waarmee we regelmatig groot en realistisch uitpakken, de brandweer erbij. Daardoor gaat brandveiligheid leven bij mensen.”

Verzuimgesprekken
Scholing in arbo- en verzuim is ook onderdeel van het tweejarig leiderschapstraject voor de nieuwe teamleiders. Klaver: “Ze krijgen informatie over omgaan met ziekmeldingen en training in bijvoorbeeld het voeren van verzuimgesprekken. Op die manier borgen we de vaardigheden en werkwijzen, die we in ons beleid hebben uitgedacht.” In de nieuwe teamstructuur liggen de verantwoordelijkheden voor verzuim in de lijn, vertelt Lolkema. “De teamleiders zorgen dat de verzuimcijfers bij hun locatiedirecteur terechtkomen. De cijfers zijn in gesprekken tussen die twee een opstapje om over de aanpak van verzuim te praten. Daarnaast hebben de teamleiders intervisie, zodat ze elkaar kunnen raadplegen over lastige gevallen.”

Personeelsportaal
Bij de voorlichting van medewerkers over wet- en regelgeving neemt het personeelsportaal (intranet) een steeds belangrijker plek in. Voordeel is dat medewerkers op de site informatie kunnen checken op het moment dat ze daar behoefte aan hebben. “Wie niet ziek is, delete een e-mail over ziekte meteen of slaat het bericht daarover in het personeelsblad over”, zegt Lolkema. “Nu kunnen mensen bijvoorbeeld het protocol ziekmelding vinden op intranet, ook vanuit huis.” Door intranet lijken medewerkers zich meer bewust te worden van regels die gelden, merkt Buist. “Publiceren we over het inrichten van de werkplek, dan krijg ik vervolgens verzoeken of de onderhoudsdienst langs kan komen om een bureau hoger of lager te zetten.”