VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Het standaard arbobeleid voorbij

vrijdag 26 oktober 2012 | Veilig en vitaal werken

“Als je verantwoordelijkheden neerlegt op de juiste plek in de organisatie, voorkom je op een natuurlijke manier veel risico’s en verhoog je de betrokkenheid. Je wordt slagvaardiger.”

“De slogan van onze school - ‘Accent op aandacht’ – proberen we ook te vertalen in ons arbobeleid: geen regeltjes najagen, maar een goed werkgever zijn en een school waar leerlingen zich thuis voelen”, zegt Fokke Klaver, stafmedewerker facilitaire en economische zaken. Een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden helpt daarbij.

Driemanschap
In het nieuwe arbobeleid is afscheid genomen van ‘de arboman’, de arbocoördinator die binnen de organisatie vrijwel alleen verantwoordelijk was voor arbo. Klaver heeft de rollen verdeeld met zijn collega’s Tina Lolkema, beleidsmedewerker P&O, en Albert Buist, hoofd facilitaire dienst. Ze zijn preventiemedewerker voor respectievelijk welzijn, verzuim en veiligheid. Ieder specialiseert zich steeds verder op zijn eigen terrein en als driemanschap staan ze samen garant voor de samenhang. Het arbobeleidsplan en de jaarrapportages maken ze gezamenlijk. Ook op andere vlakken profiteren ze van elkaars deskundigheid. Klaver: “Een ontruimingsplan bijvoorbeeld. Daar lopen we alle drie doorheen, ieder valt weer andere dingen op.”

In een organogram staat duidelijk welke taken andere collega’s hebben, van de voorzitter van de centrale directie tot diverse medewerkers op de locaties. “Arbo blijft bij ons niet meer beperkt tot die ene persoon”, zegt Buist. “In de nieuwe situatie nemen veel mensen in de organisatie een stuk van arbo mee.”

Breed gedragen beleid
Door de taakverdeling is arbo in de school gaan leven, het arbobeleid wordt breed gedragen. “De directie is bereid te investeren”, vertelt Klaver. “Dat geldt vooral voor scholing, maar ook voor middelen. Wij waren voorloper bij de aanschaf van defibrillatoren (een apparaat dat snelle hulp bij een hartstilstand mogelijk maakt, red) voor alle locaties.” Lolkema: “Bij nieuwe locaties wordt de risico-inventarisatie meteen meegenomen en niet pas achteraf gedaan.” Arbo-aspecten zijn nu een vanzelfsprekend onderdeel, bevestigt Buist. “Een ontruimingsplan ligt er nu vóór de oplevering van het gebouw.” Ten slotte lijkt het bewustzijn onder medewerkers toegenomen. “Tegenwoordig krijg ik signalen van collega’s als de nooddeur kapot is of de uitgang geblokkeerd door dozen”, zegt Buist. “In het verleden gebeurde dat nooit.”

Meer informatie
 • Cyclisch werken geeft impuls aan arbo
  Door het arbobeleidsplan jaarlijks te evalueren en daarover aan de organisatie te rapporteren, komt meer structuur in het arbobeleid. Bovendien ontstaat meer samenhang met andere beleidsterreinen en de schoolpraktijk. Lees verder.
 • Veel aandacht voor scholing en voorlichting
  Stelregel van CSG Liudger is dat goed geschoolde mensen bij calamiteiten meteen moeten kunnen handelen. De scholengemeenschap steekt daarom veel geld en tijd in scholing. 
  Lees verder.
 • Schoolvoorbeelden in de Arbocatalogus-VO (klik op het tabblad schoolvoorbeelden).

  CSG Liudger Drachten
 • 380 personeelsleden
 • 3000 leerlingen
 • praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium
 • vijf locaties
 • tweetalig onderwijs