VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Mes snijdt aan twee kanten

donderdag 30 juni 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt

Artikel: Mes snijdt aan twee kanten / Aan het werk met het Sociaal Akkoord
Door auteur: Hanneke van der Linden
Uit het VO-magazine 7/juni 2016

Volgens de nieuwe Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, vastgelegd in het Sociaal Akkoord van 2013, moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen: het quotum arbeidsbeperkten. In 2016 kijkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) of de afgesproken aantallen voor 2015 zijn gehaald; ook in het onderwijs. Voldoen werkgevers daar niet aan, dan kan het zijn dat zij vanaf 2018 een quotumheffing van €5000,- per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moeten betalen.

Volwaardig

Voor een vacature die door een Wajonger kan worden ingevuld, kunnen scholen terecht bij een van de 35 regionale Werkbedrijven of een zogeheten WerkgeversServicepunt: een samenwerkingsverband tussen UWV en gemeenten.

Scholengroep Spinoza in Leidschendam-Voorburg en Den Haag heeft twee Wajongers als hulp-conciërge in dienst genomen. Rick Struik en Sander Zuiderwijk doen kleine onderhoudsklusjes, ondersteunen bij surveillance in de pauzes en nemen nu en dan portierstaken over. HR-manager Jaap-Willem Westhoek heeft Struik en Zuiderwijk met behulp van het UWV en jobcoaches van een re-integratiebedrijf aan het werk geholpen. Op de scholen waar de twee mannen inmiddels aan de slag zijn, was de schoolleiding van meet af aan enthousiast en werkte mee aan hun aanstelling.

Schoolleider Erwin Zomervrucht van het Veurs Lyceum heeft binnen de bestaande exploitatie een werkplek kunnen genereren en afdelingsmanager Arjen Ravensbergen van het ‘s Gravendreef College heeft een extra plaats weten te creëren. Beide schoolleiders onderstrepen dat het om volwaardige arbeidsplaatsen gaat. Zomervrucht: “We nemen niet zo maar iedereen aan en vragen om bepaalde competenties. Behalve het vermogen om goed om te kunnen gaan met leerlingen en collega’s, is dat discipline, zodat we erop aan kunnen dat ze op tijd op hun werk zijn. Hiervóór hadden we een wat mindere ervaring, maar over Rick ben ik zeer tevreden. Als er financiële en organisatorische ruimte voor is, zou ik graag willen dat hij blijft.” Ook Ravensbergen is heel tevreden. “Het mes snijdt aan twee kanten. Sander is top met de leerlingen. Hij is echt op zijn plek en dat vinden de andere conciërges ook. Daarnaast geef je iemand een kans en daar heb je als maatschappij een verplichting toe, zeker als school. Ook wij hebben kwetsbare leerlingen. Met name bij leerlingen aan de onderkant van onze opleiding, die we met zorgtrajecten hebben omgeven en van harte hebben ondersteund om hun diploma te halen, vraag ik me regelmatig af waar deze kwetsbare groep terecht komt. Als we zo veel hart voor hen hebben op school, dan vind ik dat de maatschappij ook mag werken aan een vervolg.”   

Bron: VO-magazine 7/juni 2016 

Mes snijdt aan twee kanten

Gerelateerde onderwerpen