VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Mindmap brengt meer samenhang in strategie

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Motivatieprobleem aanpakken

Het motivatieprobleem van veel leerlingen is een ander actueel probleem, dat volgens de SVO|PL onder meer voortkomt uit de systematiek van het onderwijs. De stichting stelt haar scholen dan ook meer open voor andere instanties in de maatschappij, zodat leerlingen de context zien van de leerweg die zij doorlopen.
Horsch: “Wij besteden daarom veel aandacht aan loopbaanoriëntatie. Door deze hechte koppeling met de praktijk laat je aan leerlingen zien dat je luistert naar hun wensen. Tijdens deze oriëntatie ervaren de leerlingen waar ze ‘het allemaal voor doen’, wat hun motivatie ten goede komt. Ook ouders reageren heel enthousiast omdat zij eindelijk daadwerkelijke resultaten van het onderwijs terugzien.”  

Op koers blijven
Het afgelopen jaar is de mindmap van de SVO|PL verder ontwikkeld en aangepast. Meens: “De centrale satelliet blijft bestaan en daar komen steeds meer satellieten bij; het is een ontwikkel-proces. Met behulp van de mindmap wordt er anders en meer fundamenteel nagedacht over de ontwikkeling van onze medewerkers. De strategienota heeft ons bewuster gemaakt van onze missie en de mindmap houdt dat levend en in samenhang. Bovendien houdt de mindmap ons op koers: we hebben veel minder de neiging om adhoc te sturen. Daarbij opereren we niet vanuit een ivoren toren, maar zetten we onze voelsprieten actief uit in de scholen en sparren regelmatig met alle stakeholders. Als je iets van bovenaf dropt is mijn ervaring dat het blijft liggen. De SVO|PL pakt dit soort zaken dan ook anders aan omdat we ook op strategisch niveau steeds met elkaar nadenken over het beste onderwijs voor elke leerling.”  

Mindmap brengt meer samenhang in strategie