VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Mindmap brengt meer samenhang in strategie

dinsdag 19 januari 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Bij het opstellen van een nieuwe strategienota wilde het college van bestuur van de SVO|PL alle tandwielen van deze organisatie in kaart brengen. Woorden voldeden niet om die radertjes en hun onderlinge samenhang goed te beschrijven, dus maakte de stichting het inzichtelijk in een mindmap. 

De SVO|PL (Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg) is het bevoegd gezag van acht vo-scholen in het zuidoosten van Limburg. Het bestuur van deze scholen stelde zo’n anderhalf jaar geleden in nauwe samenspraak met de scholen een nieuwe strategienota op. Gaandeweg ontstond de behoefte om de vele tandwielen van en rondom de organisatie en vooral de manier waarop zij verband met elkaar houden, in kaart te brengen. Wim Horsch, beleidsadviseur van het bestuur: “Onderwijs is een dynamisch proces met steeds veranderende regels. De maatschappij transformeert met grote stappen en daar moet je als bestuurder adequaat op reageren.” Jan Meens, lid College van Bestuur, vindt dat de reacties van de SVO|PL op maatschappelijke ontwikkelingen niet adhoc, maar in samenhang bepaald en georganiseerd moeten worden. “Een mindmap is een heel geschikt hulpmiddel daarvoor. De verbindingen die je in een mindmap tussen verschillende thema’s aanbrengt, leiden bovendien tot nieuwe inzichten.”  

Beter anticiperen
Met een mindmap teken je in een boomstructuur alle relaties tot een centraal thema op. Bij de SVO|PL bestaat dat centrale thema uit de strategische missie ‘Voor elk kind het beste onderwijs’. Horsch legt uit: “In onze onderwijsprocessen neemt de verantwoordelijkheid van de leerling voor het eigen ontwikkelproces toe. En als je elk kind het beste onderwijs wil bieden, dan moet je docenten de middelen geven om dat doel te bereiken. Dat betekent dat je medewerkers moet voorzien van de kennis, vaardigheden en omstandigheden die ze daarvoor nodig hebben.” Meens: “De mooie woorden in een strategienota betekenen inderdaad niets als je onvoldoende investeert in medewerkers. Wij willen een kwalitatieve slag maken in ons onderwijs en dat vergt nieuwe kennis en vaardigheden van docenten. Die ontwikkeling vraagt vervolgens het een en ander van de gebouwen, de ICT, bedrijfsinrichting, de aansturing et cetera. Al deze factoren hebben we in samenhang uitgetekend in een mindmap. Dankzij dit instrument kunnen we voor de 800 medewerkers van de SVO|PL een duidelijke richting uittekenen en adequater anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.”

De mindmap van de SVO|PL is opgesteld door het bestuursbureau. Meens: “Medewerkers van het bestuursbureau en betrokkenen van de scholen hebben vanuit onze missie duidelijk gemaakt wat we willen, hoe we dat willen bereiken en hoe die verschillende onderdelen zich tot elkaar verhouden. Die onderlinge relaties waren soms ingewikkelder dan we vooraf dachten. Je merkt dan al snel dat woorden tekort schieten om die processen te beschrijven. Maar met een schema kun je het wel visualiseren en inzichtelijk maken. Langzamerhand ontstond er vanuit het bestuursbureau een praktisch schema waar medewerkers inmiddels bijna automatisch naar handelen.”

Uitdagingen van een krimpregio
Een van de grootste uitdagingen van de SVO|PL is de bevolkingskrimp in het zuidoosten van Limburg. Het strategische personeelsbeleid was dan ook de directe aanleiding voor het opstellen van de mindmap. Lees verder>>

Motivatieprobleem aanpakken
Het motivatieprobleem van veel leerlingen is een ander actueel probleem, dat volgens de SVO|PL onder meer voortkomt uit de systematiek van het onderwijs. Lees verder>>

Mindmap brengt meer samenhang in strategie

Gerelateerde onderwerpen