VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

OSG Singelland legt nadruk op duurzaam leven, leren en werken

woensdag 6 oktober 2021 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

OSG Singelland in Friesland wil haar werknemers fit, vaardig en bevlogen houden, zodat zij hun werk ook fit, vaardig en bevlogen kunnen uitvoeren tot hun AOW-gerechtigde leeftijd. Om daarna in goede gezondheid volop te kunnen genieten van hun pensioen. Daarvoor heeft de scholengemeenschap het programma Duurzaam Leven, Leren & Werken (DLL&W) opgezet, dat als een rode draad in de organisatie wordt geïntegreerd. Preventief investeren in de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers vormt daarbij de hoofdmoot.

“Net als veel andere scholengemeenschappen hebben ook wij te kampen met veel (langdurige) uitval door ziekte”, vertelt Frouke Hutten, procesbegeleider van DLL&W. “Veel daarvan kunnen we voorkomen door aan de voorkant eerder in actie te komen. Dus door medewerkers in hun kracht te zetten en te werken aan duurzaam en gezond leven, leren en werken. Met het programma DLL&W spelen we daarop in. Het programma richt zich niet alleen op de toekomst, maar juist ook op het nu: je talenten optimaal kunnen benutten en iedere dag gezond en met plezier aan het werk zijn. Daarbij is het belangrijk dat je in staat bent om mee te bewegen met de ontwikkelingen en tegelijkertijd je eigenheid te behouden. Daarom bestaat het programma uit vier pijlers, die we stap voor stap gaan integreren in de organisatie: motivatie & betrokkenheid, gezondheid & vitaliteit, balans werk & privé en vakkennis & vaardigheden.”

Tweedaagse training ‘Het Nieuwe Gezonde Werken’
OSG Singelland heeft ervoor gekozen om te starten met de pijler ‘gezondheid & vitaliteit’. Op zoek naar een goede aanpak voor deze pijler, kwam Singelland uit bij Papendal, hét sportcentrum van Nederland. Instituut Pim Mulier bevordert daar het gezond gedrag van mensen en organisaties door kennis en informatie over te dragen, te innoveren en te inspireren. Frouke: “Het tweedaagse programma ‘Het Nieuwe Gezonde Werken’ laat mensen ervaren hoe ze aan positieve gezondheid kunnen werken met een gezonde leefstijl. Het idee hierachter is dat gezond gedrag een vaardigheid is die je kunt leren. Daarom is er in de training aandacht voor bewegen, voeding, positieve gezondheid en slaap en herstel. De deelnemers gaan daarmee zelf aan de slag en krijgen tips hoe ze kunnen werken aan hun persoonlijke welzijn. In het tweede deel van de training staat het overdragen van kennis en gedrag binnen de scholen centraal. Het doel hiervan is dat de deelnemers hun ervaringen met collega’s gaan delen en activiteiten gaan organiseren, zodat de gezonde leefstijl zich als een olievlek verspreidt binnen de organisatie.”

Ambassadeurs in gesprek met medewerkers
ls eerste zijn de directieleden van OSG Singelland naar de tweedaagse training gegaan. “Dat was bijzonder succesvol”, aldus Frouke. “De directieleden kwamen heel enthousiast terug en waren ervan overtuigd dat de medewerkers ook hiermee aan de slag moesten gaan! Daarom hebben we medewerkers de gelegenheid geboden ook deel te nemen aan het programma ‘Het Nieuwe Gezonde Werken’ op Papendal. Vijftig medewerkers hebben zich vrijwillig aangemeld en zijn de nieuwe ambassadeurs van het nieuwe gezonde werken geworden. Zij hebben, verdeeld over vier groepen, dezelfde training gevolgd. Zij gaan nu op hun eigen school met collega’s in gesprek over hoe ze gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde leefstijl. Daar zijn al wat eerste ideeën ontstaan, zoals een gezonde kantine, gezamenlijke sportactiviteiten, dynamisch meubilair en meer ruimte voor herstelmomenten. Op die manier helpen we medewerkers om zélf hun verantwoordelijkheid te nemen. De motivatie om gezond en positief te leven en werken moet immers vanuit jezelf komen, anders werkt het niet.”

Aandacht voor gezonde leefstijl verankeren in organisatie
Het duurzaam doorbreken van patronen gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarom is het belangrijk om de aandacht voor een gezonde leefstijl vast te houden. Een bovenschoolse visiegroep gaat hiermee aan de slag. Frouke: “Zij werken – samen met de ambassadeurs en directie – aan plannen om medewerkers te motiveren én gemotiveerd te houden. Het gaat dan niet alleen om sportieve activiteiten of nieuw meubilair, maar ook om positieve gezondheid en persoonlijk leiderschap een vast onderdeel te maken in alle facetten van de organisatie. Bijvoorbeeld tijdens voortgangsgesprekken, teambijeenkomsten, vakgroepoverleg en personeelsbeleid. Want docenten die goed en gezond in hun vel zitten, staan energieker en bevlogen voor de klas én kunnen makkelijker mee in nieuwe ontwikkelingen. Het werken aan de pijler ‘gezondheid & vitaliteit’ vormt dan ook de basis voor het succes van de andere drie pijlers. Het is dus belangrijk om deze pijler goed te verankeren in de organisatie. En dan niet alleen onder medewerkers, maar uiteindelijk ook onder leerlingen. In een volgende stap zullen we activiteiten die gericht zijn op gezondheid, vitaliteit en welzijn dan ook met leerlingen delen en hen hierin betrekken.”