VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

POP-cyclus goed introduceren

Veilig en vitaal werken

Alles draait om het gesprek

Om feedback te verzamelen op hun competentieprofiel gebruiken medewerkers de cirkelanalyse. Via dit webbased instrument vullen collega’s, leerlingen en leidinggevende vragenlijsten in. “Maar die feedback is niet meer dan een opmaat voor het gesprek. In het gesprek moet het POP gaan leven.”

De basis is vertrouwen
“De medewerker stelt een POP op in een gesprek met leidinggevende en teamleider. Vertrouwen is daarbij de basis. Het gaat er immers om dat de medewerker naar zichzelf kan en wil kijken. Daar heb je openheid voor nodig.”

Expertise gespreksvoering vergroten
“Leidinggevenden en teamleiders hebben in het verleden al gesprekstraining gehad, daar kunnen ze nog even mee voort. Bij de introductie leggen we al sterk de nadruk op de waarde van een goede gesprekvoering, maar daar besteden we wat mij betreft in de toekomst nog meer aandacht aan.”

Profielen als spiegel
“Mensen zijn geneigd de competentieprofielen te zien als format waar ze in moeten passen, een plaatje van de ideale leraar. Daarom is het belangrijk te benadrukken dat de profielen een ´spiegel´ zijn, waarmee ze helder kunnen krijgen wat hun sterke en ontwikkelpunten zijn.”

Eerlijke feedback vragen
"Uit de pilot bleek dat collega’s geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden in te vullen. Daarom besteden we in de introductie expliciet aandacht aan feedback geven. Bijvoorbeeld, dat degene die feedback vraagt er duidelijk bij zegt dat hij eerlijke reacties wil.”

Ruimte voor persoonlijke inbreng
“Bij de oude regeling hadden we eens in de drie jaar functioneringsgesprekken, maar regelmatig werd die periode langer. Nu met de POP-gesprekken zeggen medewerkers vaker tegen me, dat ze voelen dat er aandacht en tijd voor hen is en dat ze ruimte krijgen voor eigen inbreng.”

Bekwaamheidsdossier op orde hebben
“Vanwege de wettelijke verplichting houden we een bekwaamheidsdossier bij, maar omdat we eerst goed willen inzetten op de persoonlijke ontwikkeling doen we daar het minimale voor. Centraal staat het gesprek, concrete doelen formuleren (SMART) en daarmee aan de slag gaan.”