VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

POP-cyclus goed introduceren

Veilig en vitaal werken

“In de gesprekkencyclus zoeken we de positieve lijn. De persoonlijke ontwikkeling, gerelateerd aan de doelstellingen van de school, is de essentie. De bedoeling is dat werken hieraan energie geeft en niet neemt.”

POP verlevendigen met lesbezoek en intervisie
“De cirkelanalyse hebben we verplicht gesteld. Om te voorkomen dat de cyclus een papieren tijger wordt, suggereren we teamleiders daarnaast andere instrumenten te gebruiken, zoals lesbezoek en intervisie. Die persoonlijke contacten werken toch het beste.”

Niet aan alle competenties tegelijk werken
“De uitkomsten van de cirkelanalyse geven inzicht in het hele competentieprofiel. Je ziet wel dat medewerkers dan aan alles tegelijk willen werken. Het heeft natuurlijk meer effect als ze met een enkel onderdeel beginnen.”

Kleine stapjes zetten, werkt ook goed
“Niet alleen een opleiding volgen, is ontwikkeling. Mensen kunnen ook meer spirit in hun werk brengen door kleine stapjes, een boek lezen over didactiek, een collega vragen voor een lesbezoek of zich wat meer verdiepen in bepaalde pedagogische vaardigheden.”

Als de teamleider ervoor staat…
“Dat teamleiders zelf het doel zien en gemotiveerd zijn, is heel belangrijk. Als ze dat eigen enthousiasme overbrengen, krijg je echt draagvlak.”

Beoordeling staat los van POP-gesprek
“Het POP-gesprek is nu nog vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling. Nieuwe docenten krijgen na één jaar een beoordelingsgesprek. Verder komt het functioneren indien nodig aan de orde in een functionerings/beoordelingsgesprek op aanvraag van de medewerker of de leidinggevende.”

Randvoorwaarden verbeteren
“We streven ernaar in de toekomst de randvoorwaarden verder te verbeteren. Dan gaat het vooral om mensen meer ruimte en tijd geven voor het verzamelen van feedback, maar ook voor bijvoorbeeld lesbezoeken en het uitvoeren van de POP-activiteiten.”