VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

POP-cyclus goed introduceren

zondag 1 januari 2012 | Veilig en vitaal werken

Wat verwachten medewerkers van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en hoe gaan ze ermee aan de slag? Om daar richting aan te geven, maakte de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn een POP-wijzer.

“Als je doel en nut van de POP-gesprekken niet heel goed duidelijk maakt, ervaren medewerkers ze al snel als ballast”, zegt Herma Groothedde, beleidsmedewerker P&O. Ze vertelt dat communicatie als een van de belangrijkste aandachtspunten bovenkwam bij een pilot, waarin vier teams de POP-cyclus hebben uitgetest.

Onderdompeling
Toen in september 2008 de POP-cyclus op de hele school is uitgezet, gebeurde dat dan ook met een intensieve bijeenkomst voor teamleiders en directie. Groothedde: “Ze kregen een korte onderdompeling in de cyclus door zelf een POP-formulier in te vullen en een gesprek te oefenen met een collega.” Verder kwam onder andere een teamleider aan het woord, die gaandeweg de pilot zijn kritische mening had herzien. “De POP-cyclus kostte hem niet meer energie en tijd, had hij gemerkt, het bleek een instrument dat structuur gaf aan waar hij toch al mee bezig was.”

Belang
Het hoe en wat staat intussen in de POP-wijzer, een boekje op A5-formaat dat toelichting en handleiding in één is en dat iedere medewerker krijgt. In enkele bladzijden is het belang geschetst van professionalisering en persoonlijke ontwikkeling, de fasen in de gesprekkencyclus zijn beschreven en een fictief ingevuld POP-formulier dient als voorbeeld voor het formuleren van ontwikkelingsdoelen. Daarnaast is de POP-cyclus stap voor stap in beeld gebracht, met aandacht voor ieders rol en de praktische uitwerking. Groothedde heeft de indruk dat het handzame naslagwerkje zijn functie goed vervult. “Tijdens de pilot kreeg ik continu vragen, nu nog maar een enkele keer.”

Voortgang
Hoe medewerkers daadwerkelijk aan de slag gaan met hun POP-doelen moet nog blijken. Tussen de POP-gesprekken (eenmaal in de drie jaar) is er jaarlijks een voortgangsgesprek met de teamleider. De POP-groep (naast Groothedde bestaande uit een teamleider, een docent en een directielid) zal het project blijven volgen en stimuleren. Groothedde vermoedt dat medewerkers en teamleiders binnenkort nog wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Meer informatie

  • Alles draait om het gesprek
    Om feedback te verzamelen op hun competentieprofiel gebruiken medewerkers de cirkelanalyse. Via dit webbased instrument vullen collega’s, leerlingen en leidinggevende vragenlijsten in. “Maar die feedback is niet meer dan een opmaat voor het gesprek. In het gesprek moet het POP gaan leven.” Lees verder>> 
     
  • POP-gesprekken moeten energie geven
    “In de gesprekkencyclus zoeken we de positieve lijn. De persoonlijke ontwikkeling, gerelateerd aan de doelstellingen van de school, is de essentie. De bedoeling is dat werken hieraan energie geeft en niet neemt.” Lees verder>>

Jacobus Fruytier Scholengemeenschap:
- locaties in Apeldoorn, Rijssen en Uddel
- 300 personeelsleden
- 2700 leerlingen
- van praktijkonderwijs tot lyceum
- tweetalig onderwijs (Engels) in het lyceum schoolbreed
- versterkt talen onderwijs (Duits) vmbo TL Rijssen
- onderwijs cluster 4

Gerelateerde onderwerpen