VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Professioneel statuut is van de docenten: zij klaren de klus

Onderwijsarbeidsmarkt

"De reacties zijn positief, ook al zijn we nog onderweg"

De docenten gaan zich inzetten voor de Docenten Advies Raad en dat deze schoolbreed wordt gedragen. De werkgroep onderzoekt hoe ze de raad het beste kunnen organiseren en vastleggen.

De docenten van de werkgroep hadden op diverse manieren contact met andere docenten: ze verstrekken informatie, maar houden ook interviews met de docenten. In de koffiekamer zijn papieren op tafel gelegd, met stellingen waarop de docenten konden reageren. Daardoor kwamen gesprekken op gang. Ook stond het professioneel statuut regelmatig op de agenda tijdens vergaderingen van de deelscholen en zijn er digitaal enquêtes afgenomen. De bestuurder, Ferdinand Vinke, en het management nemen zij hier ook in mee. Vera Jalvingh: ‘‘Uiteraard. Het wordt een proces van de docenten, maar de uitvoering moet natuurlijk wel gedragen worden door de bestuurder. Wij nodigen hen ook graag uit voor onze bijeenkomsten. Zij komen ook en laten dan ook hun mening horen. Het heeft immers een openbaar karakter en wij houden van korte lijnen.’’

Open dialoog
‘‘Toen we net begonnen, dachten we dat we in november 2018 wel klaar zouden zijn. Dat hebben we dus niet gered. Samen met Ferdinand Vinke hebben we besloten dat het proces belangrijker is dan een af product. Wij nemen dus onze tijd. Het moet ook niet te lang duren, want er is behoefte aan duidelijkheid. Maar we houden de dialoog open. We hopen dat we het professioneel statuut eind van het schooljaar, in 2019, kunnen invoeren en er schooljaar 2019/2020 serieus mee kunnen starten.’’
Als het professioneel statuut er eenmaal is, zullen we het regelmatig evalueren: ‘’Om het dynamisch te houden, willen we het professioneel statuut jaarlijks tegen het licht houden. Dan kijken we kritisch of het voor ons werkt en wat we willen veranderen.’’