VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Professioneel statuut is van de docenten: zij klaren de klus

woensdag 19 december 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

Op de openbare scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam zijn het de docenten die het professioneel statuut opzetten. Zij hebben gekozen om het vorm te geven als een Docenten Advies Raad. Voor en door de leerkrachten.

Toen duidelijk was dat er een professioneel statuut moest komen, stelde bestuurder Ferdinand Vinke een procesgroep samen. Daar zaten - behalve hijzelf - deelschooldirecteuren in, iemand van CNV en drie docenten. Een van die docenten was Vera Jalvingh. Samen met de twee andere docenten van Winkler Prins heeft zij vervolgens een werkgroep gevormd om de dialoog over het professioneel statuut op gang te brengen en het professioneel statuut vorm te geven. Winkler Prins is een grote organisatie, met zes deelscholen op verschillende locaties. Vanuit elke deelschool zijn twee docenten gevraagd om in de werkgroep zitting te nemen en mee te denken in het proces.

Vaag begrip
‘‘Het was in het begin wel lastig om het professioneel statuut levend te krijgen binnen de school,’’ vertelt Vera Jalvingh. ‘‘Dat was een heel karwei en dat is het eigenlijk nog steeds. We merkten dat het professioneel statuut een vaag begrip is. Het is een opdracht vanuit de wet, er was weinig over bekend en er waren weinig voorbeelden. We vroegen ons af wat de meerwaarde is. Wat mogen we? Wat willen we? Welke zeggenschap krijgen we?’’Dat het onderwijs centraal staat, was vanaf het begin al duidelijk. Vera Jalvingh: ‘’Maar waar ligt dan die professionele ruimte? We moesten het gaan hebben over lesinhoud, over pedagogisch/didactische zaken en over de vakbekwaamheid. Maar hoe willen wij dat invullen? En hoe willen we dat vastleggen? We kunnen daarover verschillen van mening, maar het is mooi om het daarover te hebben.’’

Docenten Advies Raad
De docenten hebben contact gezocht met andere middelbare scholen buiten Winkler Prins om te kijken hoe het bij hen ging. “Daar hebben we veel van geleerd,’’ zegt Vera Jalvingh. ‘’We hebben ook op internet gezocht en zijn zelf gaan graven, om uit te vinden wat bij ons past en wat niet. Dat krijgt nu langzaam vorm.’’
Wat tamelijk snel duidelijk werd, is dat de docenten het professioneel statuut op Winkler Prins willen vormgeven door middel van een Docenten Advies Raad (DAR). Vera Jalvingh: ‘’Het moet een platform van docenten worden, waarin zij vak- en lesinhoudelijke onderwerpen bespreken. De wens van de bestuurder was ook om nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs te bespreken en voor te leggen aan de docenten. Want zij zijn het uiteindelijk die zorg moeten dragen voor de uitvoering. De DAR is er nog niet, maar we zijn nu al erg enthousiast dat die er komt; dit komt echt uit de behoefte van de docenten.’’

Meer informatie

  • ‘’De reacties zijn positief, ook al zijn we nog onderweg’’
    De docenten gaan zich inzetten voor de Docenten Advies Raad en dat deze schoolbreed wordt gedragen. De werkgroep onderzoekt hoe ze de raad het beste kunnen organiseren en vastleggen.
  • Een levend professioneel statuut
    Vera Jalvingh verwacht dat Winkler Prins een goed professioneel statuut krijgt. Maar ze benadrukt: ‘’Waar wij voor willen waken, is dat het een papieren tijger wordt. Het moet niet in een kast belanden, maar juist een levend ding worden.’’

Gerelateerde onderwerpen