VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Professioneel statuut is van de docenten: zij klaren de klus

Onderwijsarbeidsmarkt

Een levend professioneel statuut

Vera Jalvingh verwacht dat Winkler Prins een goed professioneel statuut krijgt. Maar ze benadrukt: ‘’Waar wij voor willen waken, is dat het een papieren tijger wordt. Het moet niet in een kast belanden, maar juist een levend ding worden.’’

‘’Hoe we dat precies gaan doen, onderzoeken we nog, maar in ieder geval willen we van elke deelschool twee à drie collega’s in de Docenten Advies Raad hebben volgens een roulatiesysteem.’’

Kwaliteit verhogen
‘‘Wij willen, na het formeel te hebben vastgelegd, op een informele manier de zaken blijven bespreken, het onderwijs op onze school beïnvloeden en elkaar blijven inspireren. Voorop staat dat het professioneel statuut gaat over de professionele ruimte van de leraar. Zij bepalen zelf welke ruimte ze hebben. Dat is nu ook wel zo, maar met het professioneel statuut houd je het scherp. Wij zullen met het professioneel statuut in de hand meer overleggen, meer het gesprek gaande houden en ook meer leren. We informeren elkaar, ook tussen de verschillende afdelingen en deelscholen. Zo krijg je een professionele leergemeenschap, is onze verwachting. Want als je van elkaar leert, verbeter je jezelf en wordt de kwaliteit verhoogd.”

Tips:
  • Zorg voor diversiteit binnen de procesgroep; het is belangrijk elkaar scherp te houden.
  • Roep de hulp in van een externe adviseur om het proces te begeleiden.
  • Haal je informatie schoolbreed op, voer hierbij niet alleen de dialoog, maar gebruik ook digitale middelen (b.v. socrative, padlet, google forms e.d.).
  • Maak afspraken met de schoolleiding over facilitering.
  • Neem altijd het bestuur en de schoolleiding mee in het proces.
  • Maak van het professioneel statuut geen statisch document.
  • Neem de tijd voor het professioneel statuut; het proces om tot het statuut te komen is belangrijk.
  • Neem contact op met scholen die al een professioneel statuut hebben. Scholen kunnen ook altijd bij ons terecht voor vragen hoe wij dit pilotproject hebben aangepakt.  Ferdinand Vinke (bestuurder), f.vinke@winklerprins.nl  (059-8364656)