VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Professionele dialoog om wet onderwijstijd optimaal in te vullen

dinsdag 15 november 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

“Vooral leerlingen en ouders leverden waardevolle input”

Meer ruimte om de onderwijstijd te spreiden en om het programma aan te passen aan de specifieke onderwijsvisie en behoeften van leerlingen: de wet onderwijstijd biedt tal van kansen om het onderwijs op korte en lange termijn anders in te richten. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) koos ervoor om per regio van gedachten te wisselen met leerlingen, ouders en medewerkers over de mogelijkheden van de nieuwe wet. Ambtelijk secretaris Hans van Dijk van OMO. “Vanuit OMO wilden we de ontwikkelingen rond de onderwijstijd vooral zien als kans. Het idee van een transitieplan dat uiteindelijk in de la verdwijnt, paste daar wat ons betreft niet goed in.”  

In de aanloop naar de nieuwe wet, die van kracht werd op 1 augustus 2015,  spraken de landelijke cao-partners af dat elke school een transitieplan zou maken om de overgang in goede banen te leiden. Maar net als OMO vonden de vakcentrales dat het transitieplan geen papieren exercitie moest worden. Henry van Bergen van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) licht toe: “In het Nationaal Onderwijsakkoord is afgesproken dat de verruiming in de wet niet ten koste zou gaan van de werkgelegenheid, maar juist moest leiden tot vermindering van de werkdruk en kwaliteitsverbetering.” Zo ontstond het idee voor zeven regionale bijeenkomsten waarbij scholen het gesprek aangaan met leerlingen, ouders en docenten.

Verfrissende ideeën
Die bijeenkomsten vonden plaats in 2015 en kenden nadrukkelijk geen vast format, zegt Van Dijk. “Elke keer begonnen we simpelweg vanuit de vraag: wat willen jullie zélf? Zo creëerden we de ruimte voor verfrissende ideeën en opvattingen en konden we per regio beter aansluiten op het profiel van de betreffende scholen.” Het viel Henry van Bergen tijdens de bijeenkomsten vooral op hoeveel ideeën vooral leerlingen en ouders hebben over wat volgens hen goed onderwijs is. Vaak bestaat bij medewerkers toch de neiging om te blijven denken in urenaantallen. Terwijl de nieuwe wet juist heel veel mogelijkheden biedt om zaken fundamenteel anders aan te pakken. Over het algemeen kwamen we veel enthousiasme tegen en waren er veel goede discussies.” Ook OMO als werkgever en wij als vakorganisaties kwamen, na een wat aarzelend begin, nader tot elkaar.

Unieke samenwerking
De uiteindelijke opbrengsten van de bijeenkomsten verschilden per regio. Van Dijk concludeert dat OMO veel kansen en ideeën aangereikt heeft gekregen. “Van alle bijeenkomsten is uiteindelijk één verslag gemaakt, dat scholen kunnen gebruiken als input voor hun schoolplan. Het is vrij bijzonder om naar aanleiding van een wetswijziging de professionele dialoog aan te gaan met docenten, ouders en leerlingen. Al met al is er meer begrip en draagvlak ontstaan voor de mogelijkheden die de wet biedt, concludeert Van Dijk, en daar was het uiteindelijk toch om te doen.”  

Dialoog over onderwijstijd bij het Rythovius College
Rector Frans Claassens van het Rythovius College uit Eersel is blij met de insteek die OMO heeft gekozen. 'Leerlingen en ouders kwamen tijdens bijeenkomsten over de wet Onderwijstijd met waardevolle input."
Lees verder>>

 

Professionele dialoog om wet onderwijstijd optimaal in te vullen

Gerelateerde onderwerpen