VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Re-integratieconsulent helpt mensen weer aan het werk

Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

De menselijke maat als succesfactor

Mensen die zich bij de re-integratieconsulent melden, krijgen een intakegesprek en dan start er een traject. Dat is voor iedereen anders en is op de persoon zelf gericht. “Eerst kijken wat mogelijk is en wat de persoon zelf wil”, legt Frouke Hutten uit. “Ik ga voor duurzame oplossingen, want anders werkt het niet.” Die persoonlijke benadering is volgens Pieter Schram “toch wel de succesfactor”.

Meestal begeleidt Hutten de mensen zelf in zo’n traject, een enkele keer wordt doorverwezen naar een externe partij, zoals een psycholoog. Al voor ze re-integratieconsulent werd, had Hutten een coachopleiding gedaan. Dat was ook een van de redenen waarom ze dit wilde gaan doen. Zo wist ze wat de scholen nodig hadden, te verbinden aan wat ze zelf wilde: met mensen werken en de diepte in.

Drijfveren
“En zo kom je bij drijfveren”, observeert Schram. “Als je in cirkels denkt: wat zijn je drijfveren, waar ben je goed in en wat heeft de organisatie nodig. Het gaat erom waar die cirkels elkaar overlappen. Dit is daar een treffend voorbeeld van.” Hutten zelf vindt een coachopleiding dan ook een voorwaarde om re-integratieconsulent te zijn.
Die persoonlijke drijfveer is wat Frouke Hutten als re-integratieconsulent succesvol maakt. Ze haalt die ook bij haar cliënten naar boven. “In de gesprekken komen hun eigenlijke behoeftes naar voren”, vertelt Hutten. “Daarom moet je eerst naar de kern, om te weten wat er speelt. Dan pas kun je aan oplossingen werken.”  

Energie en kracht
Zoals bij het hoofd financiën dat zich aan het omscholen is en werk heeft gekregen op een zorgboerderij. Of de ict-er die nu een coach-opleiding doet en helemaal gaat switchen. Of een docent die wel in zijn functie is gebleven. “Hij heeft een passie gevonden en is gaan schilderen”, vertelt Hutten. “Daar krijgt hij energie en kracht van. Hij is een paar uur minder gaan lesgeven en staat weer te stralen voor de klas. Dat soort dingen gebeurt ook. Het hoeft niet altijd heel groot te zijn.”