VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Re-integratieconsulent helpt mensen weer aan het werk

donderdag 9 maart 2017 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Pompeblêd Scholengroep in Friesland heeft een re-integratieconsulent in dienst, Frouke Hutten. Zij helpt mensen die langdurig ziek of werkloos thuis zitten zo veel mogelijk weer terug te keren in het arbeidsproces. Met gesprekken, een traject of coaching probeert ze hen “weer te inspireren en in beweging te krijgen.” En dat lukt haar wonderwel: al menig medewerker is weer aan de slag.

Frouke Hutten zag een aantal jaar geleden dat er te veel mensen ziek of werkloos thuis zaten, zonder dat er veel voor hen werd gedaan. Daar lag een behoefte, vond de toenmalige medewerker Werving&Selectie. Ze maakte een plan om als re-integratieconsulent met deze mensen intensief aan de slag te gaan en hen weer aan het werk te krijgen. Bestuurder van Pompeblêd en rector van scholengemeenschap Singelland Pieter Schram was direct enthousiast. Na een succesvolle pilot is het nu een reguliere functie binnen Pompeblêd.  

Morele verantwoordelijkheid
Pieter Schram: “Je ziet mensen thuis zitten en dat is niet goed.” Daarbij kunnen de kosten hoog oplopen. Zeker bij mensen die langdurig in de ww zitten, want het onderwijs is eigen risicodrager. Maar de mogelijke besparing was niet de belangrijkste motivatie om deze functie in te stellen. “Het begint bij goed werkgeverschap”, zegt Schram. “Ook als iemand niet meer kan functioneren binnen zijn eigen baan, is het niet onze cultuur zo iemand te laten vallen. Dat is een morele verantwoordelijkheid. Natuurlijk heb ik financieel ook wat te winnen, wanneer iemand niet langdurig de ww in hoeft bijvoorbeeld.”

Denk groot, begin klein
Op basis van het voorstel van Hutten zijn twee van zeven scholen van Pompeblêd, waaronder Slingelland, begonnen gebruik te maken van de re-integratieconsulent. Schram: “Een typisch voorbeeld van ‘denk groot, begin klein’. We zijn tamelijk bescheiden begonnen, maar werden al vrij snel ingehaald door het succes. Niet in materiële zin, maar vanwege de waarde die het voor mensen heeft. Het betekent nogal wat voor iemand om niet meer deel te nemen aan het arbeidsproces. Het is nadrukkelijk een verdienste van Frouke, dat collega’s of oud-collega’s die uitgevallen waren, toch weer aan het werk zijn.”

Kosten
Op basis van dit succes – elk jaar wordt in een rapportage inzichtelijk gemaakt hoeveel mensen weer werken – zijn steeds meer scholen gaan aanhaken. Wat ook heeft geholpen, is dat de kosten schoolafhankelijk zijn gemaakt. De school betaalt de diensten van de re-integratieconsulent waarvan ze gebruik hebben gemaakt. Zo zijn de kosten direct duidelijk, maar ook wat de school heeft bespaard aan ww-kosten, of kosten die ze elders hadden moeten maken voor een reïntegratietraject. Hutten: “Ze moesten even worden overtuigd, maar nu doen alle scholen mee.”

De menselijke maat als succesfactor
Mensen die zich bij de re-integratieconsulent melden, krijgen een intakegesprek en dan start er een traject. Dat is voor iedereen anders en is op de persoon zelf gericht. “Eerst kijken wat mogelijk is en wat de persoon zelf wil”, legt Frouke Hutten uit. “Ik ga voor duurzame oplossingen, want anders werkt het niet.” Die persoonlijke benadering is volgens Pieter Schram “toch wel de succesfactor”.
Lees verder>>

Pompeblêd wil met loopbaanbegeleiding preventief gaan werken

Mensen komen bij de re-integratieconsulent terecht als ze werkloos zijn en moeilijk op eigen kracht in het arbeidsproces terug kunnen keren, of bij langdurige ziekte in het tweede jaar. Frouke Hutten zou deze mensen liever eerder zien. Daarom gaat ze meer aan loopbaanbegeleiding doen – een  logische vervolgstap.
Lees verder>>


De Pompeblêd Scholengroep wordt gevormd door een zevental scholen voor openbaar voortgezet onderwijs met een gezamenlijke inzet voor werving van personeel, beheersen van risico's en gezamenlijke inkoop.

Gerelateerde onderwerpen