VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Re-integratieconsulent helpt mensen weer aan het werk

Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Pompeblêd wil met loopbaanbegeleiding preventief gaan werken

Mensen komen bij de re-integratieconsulent terecht als ze werkloos zijn en moeilijk op eigen kracht in het arbeidsproces terug kunnen keren, of bij langdurige ziekte in het tweede jaar. Frouke Hutten zou deze mensen liever eerder zien. Daarom gaat ze meer aan loopbaanbegeleiding doen – een  logische vervolgstap.

Toen Frouke Hutten 3,5 jaar geleden begon als re-integratieconsulent, was haar belangrijkste taak oud-collega’s die in de ww zaten weer aan het werk te helpen. Het begon met netwerken en afspraken te maken binnen de eigen scholengroep. Er werden intentie-afspraken gemaakt om andermans werknemers in dienst te nemen. Voor mensen die niet in het onderwijs terug konden, zocht ze een mogelijkheid om hen elders te plaatsen. “Het eerste jaar was vooral wachtlijsten wegwerken. Sommige mensen zaten al jaren in de ww. Dat was een lastige klus.” Destijds is 60 procent van de mensen weer geplaatst, nu ligt het herplaatsingspercentage per schooljaar ongeveer op 80 procent.

Zieken
Daarna kwamen de langdurig zieken bij haar terecht. Die komen pas bij haar in het 2de spoor traject. Pompeblêd heeft een integraal personeelsbeleid, dus iemand die ziek is, meldt zich eerst bij de direct leidinggevende. Het eerste jaar – in het zogenoemde 1ste spoor – is de zieke behalve bij de leidinggevende in beeld bij P&O, de bedrijfsarts en eventueel bedrijfsmaatschappelijk werk, dat Singelland ook in huis heeft.  

Van reactief naar preventief
Alleen mensen met een burn-out die met ontslag worden bedreigd, komen eerder bij Hutten. “Bij hen lukt het nog wel om iets te bereiken. Vaak blijken ze niet in het onderwijs te passen en gaan ze iets anders doen. Veel mensen met een burn-out denken dat het aan het werk ligt. Maar meestal zitten ze niet goed in hun vel.” Hutten zou wensen dat mensen eerder bij haar komen. “We willen nu ook meer naar loopbaanbegeleiding, zodat je mensen aan het denken zet voordat ze vastlopen.” “Het is een logische, volgende stap in de ontwikkeling”, vult Pieter Schram aan. “Ik vind het een mooie beweging: van reactief naar preventief.”