VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Samen zorgen we voor genoeg nieuwe leraren

woensdag 19 oktober 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Dit artikel is gepubliceerd door het ministerie van OCW. Voor het volledige artikel zie www.ocw-verhalen.nl/verhalen/rap 

De arbeidsmarkt voor het onderwijs wordt sterk regionaal bepaald. In de regio’s liggen dus de meeste kansen om te komen tot oplossingen. Dat is ook de reden dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nu voor het derde jaar op rij een subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) in het onderwijs beschikbaar stelt. Met deze regeling stimuleert OCW schoolbesturen, lerarenopleidingen, gemeenten en andere partijen in de regio om de tekorten gezamenlijk, op regionaal niveau aan te pakken. Een aanpak die zijn vruchten begint af te werpen.

West-Brabant
Christa Segeren (projectleider RAP vo/mbo, regio West-Brabant): “In onze regio werken we samen om het lerarentekort op 44 scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs terug te dringen. Veel leraren op die scholen zijn of gaan binnenkort met pensioen. Ook zien we dat leraren het bedrijfsleven verkiezen boven het onderwijs. De uitstroom is groter dan de instroom, want er zijn te weinig studenten op de lerarenopleidingen. Daarmee ontstaat een tekort.”

In de regio West-Brabant werken schoolbesturen samen met partijen als de Fontys hogeschool, de universiteit van Tilburg, bedrijven en de gemeente om het tij te keren. “We starten dit jaar met een gezamenlijke strategische personeelsplanning met 44 scholen. Waar zijn er tekorten en voor welke vakken vooral? Met deze analyse zijn de schoolbesturen aan de slag gegaan om hier gezamenlijk keuzes in te maken. Zo werken bijvoorbeeld alle HR-afdelingen van de schoolbesturen nu samen, in een netwerk. Als er op een school een contract van een leraar afloopt, dan kan hij of zij misschien terecht op een andere school in plaats van het onderwijs te verlaten.”

Nijmegen
In de regio Nijmegen lopen ze tegen dezelfde tekorten in het onderwijs aan. Robert Jacobs (projectleider RAP vo/mbo, regio Nijmegen): “Tot vorig jaar waren de tekorten bij ons nog niet zo groot als bijvoorbeeld in het westen van het land. Maar dit jaar hadden niet alle scholen in de regio bij het begin van het schooljaar de formatie rond. Schoolleiders voelen de urgentie en zien in dat het belangrijk is om hierin samen te werken.”

Het terugdringen van het lerarentekort wordt hier aangepakt op een data-gedreven manier. “We onderzoeken bij welke scholen en welke vakken veel tekorten zijn en kijken of we ons HR-beleid kunnen aanpassen. Moeten we misschien de manier waarop we nieuwe leraren werven veranderen, zodat we nog beter de juiste mensen op de juiste plek zetten? Ook willen we leren van de leraren die besluiten om een school of zelfs het onderwijs te verlaten. Speciale loopbaanmakelaars gaan met hen in gesprek over hun wens om te vertrekken. Wat kunnen we beter doen? Wellicht is een overstap naar een andere school of van het vo naar het mbo nog een goede oplossing? Leraren die dit willen kunnen dit verder uitzoeken door een periode mee te lopen op een school. Niet iedereen kent al alle mogelijkheden en door dit aan ze voor te leggen, hopen we dat we ze kunnen behouden binnen het onderwijs.”

Lees het volledige verhaal op de website van het ministerie van OCW