GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Regionale strategische personeelsplanning

Inleiding

Voor een succesvolle aanpak van het personeelstekort en/of -overschot is (regionale) samenwerking én inzicht nodig in de vakken of functies waarbij op de middellange termijn een tekort of juist een overschot ontstaat. Niet alleen op het niveau van het team, de vestiging of school, maar ook op bestuursniveau of in de regio. Op die manier is het mogelijk om gefundeerd (gezamenlijk of regionaal) strategisch personeelsbeleid te maken en gerichte maatregelen ten aanzien van de (kwantitatieve en kwalitatieve) personeelsbezetting – zowel wat betreft instroom, doorstroom als uitstroom - van personeel in gang te zetten. 

Scenariomodel-VO
Het Scenariomodel-VO is een instrument waarmee scholen snel goed zicht krijgen op leerlingenaantallen en de personeelscapaciteit nu en in de toekomst. In de Mijn Regio Omgeving in het model maakt u samen met andere scholen en/of besturen een gezamenlijk (regionaal) scenario voor strategische personeelsplanning.  

Succesvolle samenwerking
In het artikel Hoe organiseer je strategische personeelsplanning in de RAP-regio leest u wat nodig is om in de regio succesvol samen te werken op het gebied van strategische personeelsplanning.

Meer inspiratie

 

 

 

 

Instrumenten

  • Inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid

    Wilt u het strategisch personeelsbeleid binnen uwbestuur of school verder versterken? Ga aan de slag met de inspiratiebundel ontwikkeld door Berenschot in opdracht van het ministerie van OCW voor school- en teamleiders, bestuurders en HR-professionals.

Inspiratie

Onderzoeken