VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Samenwerking van professionals staat centraal

Onderwijsarbeidsmarkt

De kernteams zijn zelfstandig en daarbinnen is iedereen gelijk

“We hebben al twintig jaar een kernteamstructuur”, vertelt Inge Klaassen. “Door de discussies over het professioneel statuut bleek dat het kernteamprincipe aan het vertroebelen was. We wilden weer terug naar de structuur waar we ooit in geloofden.”

“De Kernteams waren niet verdwenen”, vult docent talent & expressie Marion Heijkers aan. “Maar soms waren kernteams samengevoegd, zodat er minder docenten verantwoordelijk waren voor meer leerlingen. Dus nu streven we naar kernteams rond een kleinere groep leerlingen, zodat we hen beter kunnen begeleiden. Of mensen zaten al twintig jaar op dezelfde plek in hetzelfde kernteam, waardoor ze dreigden vast te roesten.”

Verantwoordelijkheid
Ook kwam het voor dat één docent zich opwierp als ‘teamcoördinator’ en zo boven het team kwam te staan. En dat is nadrukkelijk niet de bedoeling, zegt Klaassen. “Zo dreigde er een soort tussenlaag tussen het schoolbestuur en de docenten te komen en dat is niet de manier waarop wij werken. De kernteams zijn zelfstandig en daarbinnen is iedereen gelijk.” In de bijlage van het professioneel statuut wordt daarom dieper ingegaan op de organisatiestructuur van het Montessoricollege. Er is een ‘bouwwerk’ gemaakt dat eruit ziet als een huis. In de pijlers waarop het huis rust, staan de twee belangrijke afspraken uit het professioneel statuut over het montessoriaans handelen en het samenwerken van medewerkers. Het hart van de organisatie vormen de kernteams die zich bezighouden met de kernactiviteit van de organisatie: de ontwikkeling van de leerlingen. Eromheen staan de vakteams, de taakteams en de schoolleiding.

Puzzelen
Het is goed dat we dat nu op papier hebben gezet, meent Klaassen. Maar dan ben je er nog niet. Er moeten in sommige niveaulagen misschien nieuwe kernteams en een nieuwe indeling worden gemaakt. Een groep docenten gaat daar met Ben van der Hilst, founding father van de kernteams, en Inge Klaassen over puzzelen.