VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Samenwerking van professionals staat centraal

vrijdag 16 november 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

Bij het Montessoricollege in Nijmegen Groesbeek was het ontwikkelen van het professioneel statuut aanleiding om nog eens goed naar hun organisatie te kijken. De docenten werken er in kernteams rond een groep leerlingen en zijn verantwoordelijk voor hun onderwijs en begeleiding. Maar werkte die kernteamstructuur nog wel zoals het ooit was bedoeld?

Om een professioneel statuut te maken, is op het Montessoricollege in maart 2018 een kerngroep gevormd. Via een oproep in november 2017 konden medewerkers zich aanmelden voor deelname aan deze groep. De kerngroep heeft als belangrijke taak en verantwoordelijkheid een professioneel statuut te maken dat breed wordt gedragen door medewerkers, schoolleiders en de rector-bestuurder. Oud-rector Ben van der Hilst en directeur bedrijfsvoering Inge Klaassen begeleiden de groep. Zij staan ten dienste van de kerngroep en richten onder andere het proces in, schrijven de stukken en organiseren de bijeenkomsten. “Ben van der Hilst en ik hadden een voorzet op papier gemaakt”, vertelt Inge Klaassen. “Die hebben we voorgelegd aan de kerngroep en aan de schoolleiding. De schoolleiding zei al snel: ‘ja, goed idee, doen we’. Bij de kerngroep brandde er echter een flink discussie los; er waren nog veel vragen.” De schoolleiding bleek iets te snel akkoord te zijn gegaan.

Professional
“We zijn het vervolgens in stukken gaan delen en hebben verschillende onderwerpen in een aantal bijeenkomsten besproken.” In totaal waren er vier bijeenkomsten, drie voor het onderwijspersoneel en één voor het onderwijsondersteunend personeel. Ruim de helft van de 225 medewerkers nam deel aan de bijeenkomsten. “Allereerst hebben we besproken wat we onder een ‘professional’ verstaan en aan welke eisen deze moet voldoen. Daar waren we het snel over eens. Bij ons is het belangrijk dat professionals met elkaar samenwerken en dat zij montessoriaans pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk bekwaam handelen.” Iedereen kan zich vinden in de beschrijving van de ‘professional’ in het statuut dat nu op papier staat. En om het voor iedereen nog begrijpelijker en herkenbaar te maken, wordt er ook een animatiefilmpje van gemaakt. 

Werken vanuit teams
Het samenwerken vindt op het Montessoricollege onder andere plaats vanuit de teams. Zo zitten docenten in een kernteam dat meerdere jaren verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een groep leerlingen. Daarnaast zijn er vakgroepen van docenten die onder andere de ontwikkeling van het vak en de vakdidactiek als taak hebben. Onderwijsondersteunend personeel (OOP) werkt in zogenoemde taakteams en gaat over de uitvoering en het resultaat van een bepaalde ondersteunende dienst, bijvoorbeeld financiën of conciërges.

Zeggenschap
Ook over deze manier van werken zijn afspraken gemaakt in het professioneel statuut. Tot tevredenheid van ict-medewerker Alistair Wildeman en zijn collega’s: “Ik heb heel hard geduwd om ook het onderwijs ondersteunend personeel in het professioneel statuut te krijgen. Door over het professioneel statuut te praten, merken mijn collega’s dat zij ook zeggenschap hebben. Omdat dat nu is vastgelegd, is het makkelijker om mee te denken over de organisatie en die zeggenschap te gebruiken.”
Dit onderdeel van het professioneel statuut gaf aanleiding om de organisatiestructuur van het werken met teams eens tegen het licht te houden. Een beschrijving daarvan zal als bijlage worden opgenomen in het professioneel statuut.

Meer informatie: