VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Samenwerking van professionals staat centraal

Onderwijsarbeidsmarkt

Het professioneel statuut brengt eenheid in de organisatie

De schoolleiding realiseert zich nu ook waar haar grenzen liggen. En dat ze moet vertrouwen op de deskundigheid van anderen. Het professioneel statuut geeft een richtlijn om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

“Soms nam de schoolleiding beslissingen over zaken waar het team eigenlijk over gaat”, vertelt Klaassen: “De schoolleiding ging op een stoel zitten waar die niet hoorde. Dat gebeurde met name bij OOP’ers. De conciërges weten bijvoorbeeld heel goed welke tafels en stoelen moeten worden besteld. Mensen willen professionals zijn, spreek ze dan ook aan als professionals. Het ergste is om een professional zijn ruimte te beperken, zijn controle af te pakken. Bemoei je als leidinggevende niet overal mee, maar vertrouw erop dat die professional het het beste weet en het beste voorheeft met de organisatie. Nu wordt dat bespreekbaar. Er is een richtlijn om met elkaar in gesprek gaan.”

Meer eenheid
“Onder de collega’s ontstaat er meer eenheid”, merkt Wildeman. “Daarvoor werd er nog weleens gesmiespeld over een beslissing die elders werd genomen. Nu proberen ze ons er meer bij te betrekken. Dat werkt goed voor het moreel.” Heijkers vindt het belangrijk dat het professioneel statuut elke vijf jaar weer tegen het licht wordt gehouden “om te kijken of we de dingen nog doen zoals we willen”. Of omdat het nodig is om het statuut aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. “Ik heb het als een meerwaarde ervaren om eraan te werken en te merken dat je gezond kritisch mag zijn. Het heeft mij een bepaalde openheid opgeleverd.”

Tips:  
  • Probeer uit de modus “we moeten weer wat” te blijven 
  • Zie het als een kans en benut die ook  
  • Neem er de tijd voor 
  • Ga met elkaar in gesprek 
  • Betrek iedereen erbij, het gaat over de professionele ruimte en grenzen van iedereen  
  • Maak het 3D in een filmpje – in 4,5 minuut wordt het statuut tastbaar en gaat het onmiddellijk leven