VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Statushouders en wereldburgers aan de slag in het onderwijs

maandag 31 mei 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

In 2018 ontving het project 'Statushouders en wereldburgers aan de slag in het onderwijs' cofinanciering via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs en de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers van Voion. Welke activiteiten zijn er uitgevoerd? Wat is ervan geleerd? En hoe staat het nu met dit project? 

In het project 'Statushouders en wereldburgers aan de slag in het onderwijs' krijgen hoogopgeleide, geïnteresseerde en geschikte statushouders en andere wereldburgers een opleiding tot tweedegraads docent in een tekortvak. Het doel van dit project is problemen in tekortvakken op te lossen door statushouders te interesseren voor een baan in het onderwijs en statushouders een kans te geven om in Nederland een leven op te bouwen.

Harry Rorije, projectleider en onderwijsinnovator bij lerarenopleiding Hogeschool Utrecht: “Onder statushouders zijn mensen met een bevoegdheid en jarenlange ervaring als docent in het land van herkomst. In Nederland kunnen we hen goed gebruiken in het oplossen van het lerarentekort. Maar het is ook belangrijk om ze hier een kans te geven. In hun eigen land hadden ze een hoge sociale status als docent. Ze komen met ellende hier en beginnen hier onderaan. Door in het onderwijs te werken komen ze uit hun sociale isolement en hun Nederlands gaat met sprongen vooruit. Het project gaat ook om sociale innovatie.”

Meer lezen over de activiteiten en opbrengsten van dit project? Download dan het artikel.

Meer weten over de andere projecten? Bekijk dan de publicatie Groot denken & Klein beginnen. Terugblik op projecten om het lerarentekort aan te pakken.