VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Handreiking hybride professionals

Onderwijsarbeidsmarkt

Handige informatie en tools voor zowel de hybride professional als de werkgever. 

Deze handreiking vanuit het RAAK-Publiek project ‘De hybride tech docent’ is vooral voor iedereen die kennis wil maken met het fenomeen hybride professionals. Maar ook voor professionals en werkgevers die hier al ervaring mee hebben kan dit document nuttige aanknopingspunten bieden. De focus ligt op professionals buiten het onderwijs die gedeeltelijk binnen het onderwijs willen gaan werken. Deze handreiking biedt echter ook nuttige informatie voor hybride professionals die:

  • Twee banen binnen het onderwijs combineren;
  • Werken als ondernemer combineren met een baan in het onderwijs;
  • Vanuit het onderwijs gedeeltelijk buiten het onderwijs gaan werken.


Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar hybride professionals. In deze handreiking wordt informatie vertaald naar praktische informatie en tools hoe u met dit onderwerp aan de slag kunt gaan. De informatie is verdeeld in drie stromen:


Met de visietool voor werkgevers kunt u als (onderwijs)werkgever uw visie op hybride professionals bepalen. Deze visietool is onderdeel van de handreiking.

Deze handreiking is tot stand gekomen vanuit het RAAK-Publiek project ‘De hybride tech docent’ met subsidie van Regieorgaan SIA. Het betrokken consortium bij deze handreiking bestaat uit Fontys Hogeschool, Brainport Development, Expertisecentrum Hybride Docent, Parmant Scholen en Stichting ROC Summa College. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de expertise en contacten vanuit het Techniekpact.

Bron: Koop-Spoor, E., Bilkes, M., Rosendaal, M., Melenhorst, J., Janssen S., & Siesling, D. (2023) Handreiking hybride professionals. Geraadpleegd op 2 januari 2024 via Start - Handreiking hybride professionals (foleon.com).