VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Katern De rol van het partnerschap Samen Opleiden en Professionaliseren bij de begeleiding van startende docenten

Onderwijsarbeidsmarkt

In het Katern ‘de rol van het partnerschap Samen Opleiden en Professionaliseren bij de begeleiding van startende docenten’ beschrijft het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren op basis van een interview met Michelle Helms-Lorenz en het webinar ‘Partners in het begeleiden van startende leraren’ hoe startende leraren zacht te laten landen binnen een organisatie, aangezien dit de kans op uitval verlaagt.

In dit katern worden kaders en handvatten geboden die partnerschappen kunnen helpen bij het ontwikkelen van effectieve inductiearrangementen. Zo wordt antwoord gegeven op de centrale vraag ‘welke rol kan het partnerschap spelen bij de begeleiding van startende leraren?’ Tevens wordt een theoretisch kader geboden dat helpt om binnen het partnerschap medeverantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteitsverbetering van de begeleiding. Tot slot wordt beschreven welk rol het partnerschap kan spelen bij de inrichting en de borging van de kwaliteit van inductiearrangementen.

Wanneer in het partnerschap meer aandacht is voor de kwaliteit van de inductiearrangementen, is de kans aanwezig dat de begeleiding van startende leraren soepeler verloopt, met als gevolg dat de mate van uitval van startende leraren voorkomen wordt.