VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Kwaliteitskader Huisvesting PO-VO

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. Het realiseren van een nieuw schoolgebouw, of het aanpassen (renoveren/verduurzamen) van een bestaand gebouw, is echter een complexe opgave. Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg met een reeks eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor onderwijsgebouwen.

Het Kwaliteitskader is voorzien van een financiële paragraaf PO-VO. Deze geeft inzicht in de kosten van het toepassen van een of meerdere kwaliteitscriteria vergeleken met de wettelijke minimumnormen. Door deze kosten al in een vroeg stadium in het keuzeproces te betrekken, is integrale afstemming van ambities en budget op lokaal niveau mogelijk en kunnen reële keuzes worden gemaakt.

Het Kwaliteitskader is verdeeld in onderwerpen. Per onderwerp zijn de specifieke kwaliteitsaspecten als kennisitem toegevoegd. Kennisitems uit het Kwaliteitskader herkent u aan het oranje vinkje. Met die informatie kunt u bespreekbaar maken aan welke eisen het gebouw op dat aspect zou moeten voldoen. 

Het Kwaliteitskader Huisvesting is ontwikkeld op verzoek van PO-Raad, VO-raad en VNG en met inbreng van huisvestingsprofessionals uit het onderwijs en van gemeenten.

Het Kenniscentrum Ruimte-OK ondersteunt scholen bij het realiseren en onderhouden van goede huisvesting en toepassing van het kwaliteitskader. Op de website van Ruimte-OK vindt u relevante informatie, hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden.