Voion LVO NL 1366

Arbobeleid

Inleiding

Arbobeleid gaat over veilig en gezond werk. Daar hebben werkgevers en werknemers baat bij. Werknemers hebben meer plezier in hun werk en blijven langer fit. Opbrengsten voor de werkgever zijn minder verzuim en meer productiviteit. Bovendien zijn goede arbeidsomstandigheden op te vatten als een arbeidsvoorwaarde, waarmee een werkgever zich kan onderscheiden op de arbeidsmarkt.  

Arbobeleid is niet vrijblijvend. De werkgever en de werknemer moeten voorkomen dat het werk de veiligheid en gezondheid schaadt. Wel elk met een eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent onder andere; risico’s voor veiligheid en gezondheid voorkomen of bij de bron aanpakken. Dit is de zogeheten bronaanpak of arbeidshygiënische strategie. Pas in laatste instantie bieden persoonlijke beschermingsmiddelen een uitkomst.

Vertrekpunt is RI&E
Goed arbobeleid pakt de arbeidsrisico’s in de organisatie aan, gaat verzuim tegen en bevordert re-integratie na ziekte. Hèt vertrekpunt voor het arbobeleid zijn de resultaten van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Andere verplichtingen die u in het arbobeleid een plaats geeft:
 • Het voeren van een ziekteverzuim en re-integratiebeleid;
 • Het melden van ernstige bedrijfsongevallen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 • Het organiseren van bedrijfshulpverlening;
 • Het laten uitvoeren van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
 • Het verstrekken van voorlichting en onderricht aan werknemers;
 • Het regelen van deskundige bijstand (zie Arbodienstverlening).

De normen volgens de sociale partners in het voortgezet onderwijs vindt u in de Arbocatalogus-VO.

Instrumenten

 • Arbocatalogus-VO

  De site met de arbonormen voor het voortgezet onderwijs, gezamenlijk vastgelegd door sociale partners.

 • Arboscan VO

  De Arboscan-VO is het branche-erkende RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen met de Arboscan-VO gemakkelijk zelf hun arborisico’s inventariseren en analyseren en daarop hun arbobeleid afstemmen en uitvoeren.

 • Handreiking Arbobeleid(splan)

  Een leidraad voor hoe scholen de zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen organiseren.

 • Kwaliteitskader Huisvesting PO-VO

  Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg met een reeks eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor onderwijsgebouwen.

 • Re-integratiegids-VO

  De Re-integratiegids-VO is digitaal hulpmiddel waarbij makkelijk en snel kan worden opgezocht wat u kan en/of moet doen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid.

 • Veilige praktijklokalen

  Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen

 • VO-signalen

  Overzichtspagina met VO-signalen uitgebracht door Voion. Een VO-signaal geeft informatie en advies over een specifiek onderwerp m.b.t. veilig en vitaal werken in het voortgezet onderwijs.

Inspiratie

Onderzoeken