VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Online tool en presentatie tegen pesten op het werk

Veilig en vitaal werken

Leidinggevenden die pesten op het werk willen aanpakken, kunnen aan de slag met een online tool en een PowerPoint-presentatie die helpen ongewenste omgangsvormen op het werk tegen te gaan.

Beide hulpmiddelen zijn te vinden op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Online tool
Hoe voorkom je pestgedrag als leidinggevende? En hoe onderscheid je het ‘dolletje’ van pesten? Wat doe je als je met ongewenste omgangsvormen te maken krijgt? Geen gemakkelijke opgaves. De online tool voor antipestmanagement bevat handreikingen, voorbeelden van verschillende vormen van pestgedrag en achtergronden.

Presentatie
Aan de hand van vragen, opdrachten en casussen in de presentatie kunnen leidinggevenden het gesprek op gang brengen en afspraken maken met medewerkers. Het biedt handvatten om een goede werksfeer te behouden en ongewenst gedrag aan te pakken.