Voion Elzen Kees Winkelman 4145

Tips, aanbevelingen en onderzoeken

Tips, aanbevelingen en onderzoeken

Tips met betrekking tot sociale veiligheid:

 1. Ontwikkel beleid, stel doelen en vertaal dit naar een schoolveiligheidsplan. Scholen zijn wettelijk verplicht om dit te doen.

 2. Handvatten nodig? De handreiking Agressie en Geweld (Rijksoverheid) bevat 8 maatregelen voor een effectief veiligheidsbeleid. 

 3. Wilt u beleid snel omzetten in concrete stappen? Kijk dan eens naar de publicatie 'Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid.'

 4. Breng incidenten en ongevallen in kaart. Dat maakt het ontwikkelen van veiligheidsbeleid eenvoudiger. Een handige registratietool is bijvoorbeeld de module Ongevallen & Incidenten in het ArboManagementSysteem

 5. Train docenten en medewerkers, zodat ze weten hoe ze moeten handelen. 

 6. Zorg dat de school aan de wettelijke eisen voldoet. De vereiste normen rond agressie en geweld staan in de Arbocatalogus-VO.

 7. Het wiel opnieuw uitvinden is niet nodig: er zijn talloze instrumenten en praktijkvoorbeelden.

 8. Probeer ongewenst gedrag te voorkomen. Stel daarom duidelijke huisregels, gedragscodes en instructies voor werknemers op.

 9. Incidenten voorkomen, beheersen of goed afhandelen. Er is een handige checklist!

 10. Hoe moet je als school optreden tegen geweldsdelicten? Lees de meest gestelde vragen.


Onderzoeken over sociale veiligheid:
 

Nuttige organisaties met (specialistische) informatie over sociale veiligheid:

 • Stichting School en Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen zij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk. Stichting School & Veiligheid richt zich op schoolleiders, leraren, vertrouwenspersonen en leerlingen (Pestweb) en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. Zie ook de folder Sociale veiligheid binnen het onderwijs.