VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Planmirror

Onderwijsarbeidsmarkt

Planmirror is een instrument dat inzicht geeft in de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren en de toekomstige ontwikkeling van kosten voor onder andere (groepen van) instellingen, schoolbesturen en regionale platforms in het voortgezet onderwijs (vo) en op termijn ook het primair onderwijs (po).

Ook is het mogelijk scenario-analyses uit te voeren met Planmirror, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is de effecten van veranderende leerlingenramingen en leerling-leraarratio’s per brin te bekijken. Op deze manier is het mogelijk onder meer inzicht te krijgen in de te verwachten uitstroom, uitbreidingsvraag en de benodigde instroom tot en met 2025. Voor het voortgezet onderwijs wordt deze informatie bovendien gepresenteerd per vak zodat bijvoorbeeld ook inzicht gekregen kan worden in de benodigde instroom per vak.

Planmirror is ontwikkeld door CentERdata in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het model Mirror ligt dat ten grondslag aan Planmirror. Meer informatie over Mirror is beschikbaar via Mirrorpedia: www.mirrorpedia.nl.

Naar Planmirror

De gegevens uit Planmirror zijn deels (de regionale arbeidsmarktramingen van CentERdata) verwerkt in het Scenariomodel-VO. Ze kunnen als referentie dienen voor de scenario’s die u op school-, bestuurlijk- of regionaal niveau heeft doorgerekend.