VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Een veilige en gezonde werk- en leeromgeving is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Zicht krijgen en houden op factoren die de gezondheid en veiligheid van medewerkers beïnvloeden is dan ook in ieders belang. Mede om - waar noodzakelijk - maatregelen te kunnen nemen die de gezondheid en veiligheid (verder) bevorderen c.q. risico's wegnemen.

Om u daarbij te ondersteunen, heeft Voion, specifiek voor het voortgezet onderwijs, diverse instrumenten en diensten ontwikkeld. Deze passen in een cyclische aanpak van herhaaldelijk meten en verbeteren. Met deze aanpak krijgt u factoren die de gezondheid en veiligheid van medewerkers beïnvloeden in beeld en worden de effecten van uw maatregelen zichtbaar. 

In dit stappenplan worden de diverse instrumenten en diensten gepresenteerd in een cyclische aanpak.