VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Verzuimbenchmark-VO

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Uitleg Verzuimbenchmark-VO

Hoe werkt de Verzuimbenchmark-VO?
Nadat u uw brinnummer in de Verzuimbenchmark-VO heeft ingevuld, krijgt u de gegevens van uw school te zien. Als de kaders (gedeeltelijk) leeg blijven, moet u hier zelf nog uw verzuimpercentage en meldingsfrequentie invullen. Ook is het mogelijk sommige kaders bij te stellen (overschrijven) met recentere en/of andere gegevens. Daarna worden direct de grafiek en de verzuimkosten getoond. Als u nog verder naar beneden scrolt ziet u de analyse en het advies en kunt u de gegevens als pdf downloaden.

Verzuimkengetallen
De benodigde gegevens voor de Verzuimbenchmark-VO komen van DUO, dat de verzuimgegevens in het vo heeft berekend. Omdat DUO correcties heeft uitgevoerd op de verzuimgegevens uit de salarissystemen (conform de Nederlandse Verzuim Standaard), kunnen deze cijfers afwijken van andere verzuimgegevens, bijvoorbeeld verstrekt door uw arbodienst. Als uw salarisverwerker niet in staat is geweest cijfers te leveren of de geleverde cijfers bleken onbetrouwbaar, dan kan het zijn dat er géén cijfers zijn ingevuld. In dit geval bestaat de mogelijkheid om zelf een zo realistisch mogelijk verzuimcijfer van uw school in te voeren.

Referentiegroepen
De referentiegroepen die worden gebruikt in de Verzuimbenchmark-VO zijn samengesteld op basis van schoolsoort. Hierbij is de indeling gevolgd van schoolsoortgroepen van DUO: 

  • vmbo/havo/vwo;
  • vmbo;
  • havo/vwo;
  • vmbo-t/havo/vwo;
  • pro;
  • vmbo-t;
  • vwo.


Vergelijkingsniveau
Er zijn twee ambitieniveaus:

  1. Vergelijking van de school met het gemiddelde verzuimpercentage van de betreffende referentiegroep;
  2. Vergelijking van de school met de 25% beste scholen qua verzuim.

Het laatste streefcijfer is het meest ambitieuze, maar niet voor elke school haalbaar. Leg de lat zo hoog mogelijk, maar blijf realistisch.