VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Verzuimbenchmark-VO

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Waarom zijn de verzuimcijfers van mijn school niet ingevuld?

Ook dit jaar verzamelde DUO de verzuimgegevens en berekende zij de verzuimcijfers. Voor de verzameling van de verzuimgegevens gebruikte DUO de gegevens die de salarisverwerkers, in opdracht van de schoolbesturen, aanleveren. Als uw salarisverwerker niet in staat is geweest cijfers te leveren of de geleverde cijfers bleken bij de controles onbetrouwbaar, dan kan het zijn dat er géén cijfers zijn ingevuld. Hieronder vindt u de belangrijkste redenen:

  • Scholen waarvan de salarisverwerkers niet (volledig) hebben aangeleverd.
  • Scholen waarvan het brinnummer is vervallen vanwege sluiting of fusie.
  • Scholen waarvan geen verlofgegevens zijn aangeleverd.
  • Scholen die bij controles onbetrouwbare cijfers aangeleverd blijken te hebben (bijv.een extreem lage meldingsfrequentie).    

Zijn uw verzuimgegevens niet ingevuld, dan raden wij u aan om zo realistisch mogelijk cijfers in te vullen. Maak dan gebruik van de verzuimgegevens van bijvoorbeeld de arbodienst of uit uw verzuimregistratiesysteem. 

Is er in de Verzuimbenchmark-VO geen uitsplitsing naar OP/OOP en directie mogelijk?

In de Verzuimbenchmark is ervoor gekozen om het gemiddeld verzuim te gebruiken van alle functiegroepen binnen een school. Doel van de Verzuimbenchmark-VO is immers om het gemiddelde van de eigen school te vergelijken met een relevante referentiegroep.
De verhoudingen tussen het Onderwijzend Personeel (OP), Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en Directie, zal bij de scholen in een bepaalde referentiegroep ongeveer gelijk zijn. Daardoor zal gemiddeld verzuim over de functiegroepen niet sterk beïnvloed worden door deze verhoudingen.

Overigens zijn op sectorniveau wel uitsplitsingen gemaakt naar de verschillende doelgroepen (OP en OOP) alsmede naar andere school- en personeelskenmerken, zoals denominatie, regio, geslacht, leeftijd, enz. Klik hier voor de uitsplitsing van de landelijke verzuimcijfers.

Waarom is bij de berekening van de kostenindicatie gewerkt met de GPL-OP?

Bij de berekening van de kosten wordt gewerkt met een standaard die voor alle vo-scholen overeenkomt: de Gemiddelde Personele Last (GPL) per schoolsoort. Omdat het Onderwijzend Personeel (OP) veruit de grootste groep binnen het vo is, is de GPL-OP gebruikt.

Omdat in de GPL al enkele opslagen zijn verwerkt, is de opslagfactor verlaagd van (gebruikelijk) 2,0 naar 1,5. De indeling naar schoolsoort gebeurt op basis van de gegevens zoals bekend bij DUO. Om de verzuimkosten zo dicht mogelijk te benaderen, worden de meest recente data gebruikt; voor de verzuimcijfers en voor de GPL is dit 2021. Vanwege bovenstaande uitgangspunten, geven de kosten in de Verzuimbenchmark-VO dan ook slechts een indicatie van de kosten van verzuim in de school. De overwegingen bij de berekening en de formule staan op de site uitgelegd onder ‘Uitleg verzuimkosten’. Voor een exacte berekening van de verzuimkosten moet de werkelijke gemiddelde bruto loonsom van de school worden gebruikt; deze kan in de Verzuimbenchmark-VO worden ingevuld op de plaats waar de GPL is vermeld. Omdat in de GPL een aantal opslagen zijn verwerkt, moet bij gebruik van de bruto loonsom de opslagfactor worden verhoogd van 1,5 naar 2. 

Kan ik de gegevens van mijn school wijzigen?

Als ik mijn Brinnummer invoer in de Verzuimbenchmark-VO, geeft het systeem verkeerde gegevens van mijn school. Kan ik deze gegevens wijzigen?

In de Verzuimbenchmark-VO zijn de gegevens ingevoerd zoals die bekend zijn bij DUO. Als de Verzuimbenchmark-VO verkeerde gegevens teruggeeft over bijvoorbeeld aantal fte of naam van de school, dan betekent dit dat uw gegevens bij DUO niet kloppen.

Wilt u de NAW-gegevens in de Verzuimbenchmark-VO veranderen? Neem dan contact op met DUO. Als u van mening bent dat andere gegevens niet kloppen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@voion.nl.

Ik wil naar aanleiding van de Verzuimbenchmark verder advies, kan dat?

In de Verzuimbenchmark wordt aan de hand van de ingevoerde gegevens een analyse gemaakt van de school situatie en worden adviezen gegeven om de situatie (verder) te verbeteren. Voor echte maatwerkadviezen is nadere analyse nodig. Bijvoorbeeld of het verzuim zich concentreert bij bepaalde groepen als geslacht, team, leeftijd of functie.

Wilt u verder inzoomen in het verzuimbeleid van de school, taken en verantwoordelijkheden, de rol van de arbodienst en andere relevante achtergronden? Vul dan de Check-verzuimaanpak in en u krijgt een advies over hoe u uw verzuimbeleid kunt verbeteren.