VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Verzuimbenchmark-VO

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Uitleg verzuimkosten

De Verzuimbenchmark-VO geeft ook een indicatie van de kosten van het verzuim op school. Over welke kosten toegerekend kunnen worden aan verzuim, direct of indirect, wordt verschillend gedacht. Kosten die in elk geval een duidelijke relatie hebben met (ziekte)verzuim: 

  • salaris inclusief werkgeverslasten;
  • extra handelingen leidinggevende;
  • extra handelingen afdeling personeelszaken;
  • begeleiding arbodienst;
  • gemist rendement op opleidingen;
  • niet vervangen: gemiste productiviteit, kosten werkplek, doorbelasting overheadkosten bedrijf enz.
  • bij extern vervangen: kosten van externe inhuur; 
  • bij intern vervangen: kosten van overwerk collega’s;
  • premie van eventuele verzuimverzekering werkgever;
  • vervolgkosten als gevolg van uitstroom naar WAO of WIA (IVA, WGA) en evt. WW of suppletie na ontslag;

De kosten van verzuim zijn dus hoger dan alleen de loondoorbetaling. In het algemeen bedragen de totale kosten van verzuim circa twee keer het bruto maandsalaris. In deze Verzuimbenchmark wordt uitgegaan van de Gemiddelde Personele Last (GPL) van een leraar (OP) per betreffende schoolsoortgroep. Omdat in dit bedrag al een aantal opslagen zijn verwerkt, wordt in plaats van een opslagfactor 2, met een opslagfactor van 1,5 gerekend.

Formule
De formule voor de berekening van de verzuimkosten in de Verzuimbenchmark is: Aantal fte x gemiddeld verzuimpercentage 2020 x GPL-OP 2020 x 1,5 (opslagfactor).