Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Verzuimstappenplan

Veilig, gezond & vitaal werken

In een verzuimstappenplan staat van week tot week wat werkgever en werknemer moeten doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Voor een actueel verzuimstappenplan verwijzen wij u naar de
site Re-integratiegids-vo. Het verzuimstappenplan op deze site is gebaseerd op de bepalingen in de verbetering poortwachter.

Voor de re-integratie van werknemers met langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunt u ook gebruik maken van Sluitende aanpak re-integratie in het voortgezet onderwijs. De Sluitende aanpak reikt u drie praktische instrumenten aan om de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van uw langdurig zieke werknemers te beperken en re-integratie te bevorderen.  

Gerelateerde onderwerpen