VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Sluitende aanpak

Werknemers zo snel en optimaal mogelijk re-integreren
Veel vo-werkgevers maken zich zorgen over langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Gelukkig valt er met Sluitende aanpak re-integratie in het voortgezet onderwijs iets aan te doen. Sluitende aanpak biedt werkgevers namelijk drie praktische instrumenten om werknemers zo snel en zo optimaal mogelijk te re-integreren en daarmee het verzuim mogelijk te bekorten, namelijk:

  1. Pre advies
  2. Aanvullend intensief trajectplan
  3. Loonkostensubsidie

Voor wie bedoeld?
Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de re-integratie van langdurig zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. Werkgever, werknemer en casemanager kunnen allemaal met de instrumenten uit de voeten. Re-integratie is tenslotte een gedeelde verantwoordelijkheid.  

Wat heeft u eraan?
Gebruikmaken van Sluitende aanpak betekent kansen benutten. U laat zien dat u goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan en de bevordering van de re-integratiekansen van uw gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer serieus neemt. Met de inzet van het pre advies kunt u daarnaast verrassende UWV-beslissingen vóór zijn en een uitkering op minimumniveau voor uw werknemers met een WGA-uitkering voorkomen. Door de instrumenten van Sluitende aanpak optimaal in te zetten, kunt u bovendien uw uitkeringslasten voor uw werknemers met een WGA-uitkering beperken. Dit levert – afhankelijk van de situatie - al snel een besparing op van enkele tienduizenden euro per werknemer.  

Wie betaalt Sluitende aanpak?
Sluitende aanpak is in plaats gekomen van de suppletieregeling die op 1 januari 2007 is vervallen. De vrijvallende gelden van de suppletieregeling zijn verrekend in de lumpsumvergoeding. De kosten van de instrumenten uit Sluitende aanpak komen voor rekening van de ex-werkgever.  

Initiatiefnemers
De afspraken in het kader van Sluitende aanpak zijn in de CAO vastgelegd onder de noemer ‘Sluitende aanpak gedeeltelijk arbeidsgeschikten in het vo’. Dit met de bedoeling om als sector extra inspanningen te leveren zodat (ex-)werknemers een aanvaardbaar inkomensniveau kunnen bereiken. Sluitende aanpak is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VO-raad en de werknemersorganisaties in het onderwijs.