GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Al 75 aanmeldingen voor pilot Onderwijstijd

dinsdag 6 februari 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

De pilot Onderwijstijd biedt vo-scholen de mogelijkheid om minder lesuren aan te bieden. De vrijgekomen tijd kunnen scholen inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Hoe ze hier invulling aan geven, mogen zij zelf bepalen. Denk aan meer ruimte voor ontwikkel- en voorbereidingstijd voor leraren. Inmiddels hebben al 75 scholen zich aangemeld voor de pilot. Scholen hebben nog t/m 17 februari om zich aan te melden voor een start van de pilot in het schooljaar 2024/2025 of 2025/2026.

Doel van de pilot
Het hoofddoel van de pilot, een initiatief van het ministerie van OCW, de onderwijsbonden en de VO-raad, is om te onderzoeken hoe scholen op een verantwoorde manier onderwijstijd kunnen terugbrengen. In vergelijking met andere Europese landen geven Nederlandse leraren relatief veel les en hebben leerlingen veel lestijd. De pilot wil onderzoeken hoe het verkorten van de onderwijstijd kan bijdragen aan:

  • betere leskwaliteit: een herziene balans kan scholen in staat stellen zich te richten op effectievere en betere leservaringen;
  • lerarenwelzijn: het verhogen van ontwikkel- en voorbereidingstijd kan het welzijn van leraren bevorderen, wat een positieve invloed heeft op hun betrokkenheid en tevredenheid;
  • aantrekkelijkheid lerarenberoep: een beter werkklimaat voor leraren kan de instroom en het behoud van talent in het onderwijs bevorderen.

Ondersteuning
Scholen die deelnemen krijgen ondersteuning bij het doorvoeren van deze veranderingen, bijvoorbeeld bij aanpassingen van het curriculum of organisatievraagstukken.

Interesse?
U kunt zich nog tot en met 17 februari aanmelden voor een start in het schooljaar 2024/2025 of 2025/2026. Op de landingspagina over de pilot Onderwijstijd vindt u meer informatie en het aanmeldingsformulier. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met onderwijstijd@kl.nl.