GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Beurs voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs

woensdag 8 maart 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

In het Onderwijsakkoord ‘Samen voor het beste Onderwijs’ is de afspraak gemaakt om jaarlijks 10 miljoen euro te investeren in de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Sociale partners hebben afgesproken om hiervan 8 miljoen euro in te zetten voor de invoering van een schoolleidersbeurs. Voion is gevraagd de uitvoering van de schoolleidersbeurs op zich te nemen.

Schoolleiders krijgen met de beurs de mogelijkheid om, passend bij hun behoefte, bijvoorbeeld een bachelor- of masteropleiding te volgen aanvullend op de reguliere professionaliseringsactiviteiten. Voion is aan de slag met de uitwerking van de beurs, zoals de voorwaarden en criteria, welke opleidingen in aanmerking komen en het opzetten van een digitaal aanvraagportaal. Dit zal gebeuren in samenspraak met schoolleiders zelf, de VO-raad, vakbonden en het ministerie van OCW. We zullen u via onze website en nieuwsbrieven informeren wanneer er meer duidelijk is over hoe en wanneer de beurs aangevraagd kan worden.

Inning
Het ministerie heeft de middelen voor de schoolleidersbeurs voor het kalenderjaar 2022 al via de lumpsum in het najaar van 2022 overgemaakt aan de schoolbesturen. De ALV van de VO-raad heeft er op 24 november 2022 mee ingestemd dat Voion dit bedrag weer ophaalt bij de schoolbesturen. Op 8 maart ontvangen de schoolbesturen een factuur van Voion voor dit bedrag.

Bekijk de Q&A over de Schoolleidersbeurs-VO >>