GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Ga in gesprek over de deeltijdfactor

donderdag 8 juni 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Uit onderzoek weten we dat het goede gesprek, maatwerk en een andere organisatie van het werk kunnen bijdragen aan meer uren werken. Wilt u het goede gesprek voeren met uw medewerkers en met de deeltijdfactor aan de slag gaan? Meld u dan aan voor een pilot van Voion.

Voion start binnen het Innovatielab een aantal pilots op scholen om meer inzicht te krijgen in wat werknemers belemmert of stimuleert om meer uren te gaan werken. Heeft u interesse om deel te nemen als pilotschool? Binnen de pilot gaat u het gesprek met deeltijdwerkers aan over hun contractomvang met het doel om te onderzoeken wat zij nodig hebben om met plezier meer uren te werken. De gesprekstool die Voion heeft ontwikkeld kan hierbij helpend zijn.

Extra capaciteit
Deeltijdwerken komt in het voortgezet onderwijs relatief vaak voor. In het licht van het terugdringen van het lerarentekort is er op papier potentieel om de deeltijdfactor te verhogen. Minister Wiersma kwam met het voorstel voor het invoeren van een bonus voor leraren die meer- of voltijds gaan werken. De vraag is of een bonus alleen ertoe leidt dat leraren meer uren gaan werken. Uit onderzoeken van Voion en van ResearchNed weten we dat het goede gesprek, maatwerk en een andere organisatie van het werk kunnen bijdragen.

Pilots In gesprek over de deeltijdfactor
In de pilot ‘In gesprek over de deeltijdfactor’ van Voion gaat u in een dialoogsessie met medewerkers in gesprek om meer inzicht te krijgen in wat hen belemmert of stimuleert om meer uren te gaan werken. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld kinderopvang, werkdruk, de organisatie van het werk of financiële overwegingen. Daarnaast organiseren we leernetwerkbijeenkomsten voor onderlinge kennisdeling en meten onderzoekers met een effectmeting de opbrengsten van de pilot. In de flyer leest u meer over deelname aan de pilot. 

Interesse om deel te nemen?
Heeft u interesse om deel te nemen als pilotschool? Neem contact met ons op via info@voion.nl of bel met ons servicecenter tel. 070 – 3 765 756.